تماس با ما
کمیته اکس مسلم در سوئد:

   کریم شاه محمدی ، دبیر shamohammadi3@gmail.com tel.0046708526716
  میلاد رسایی منش ، سخنگو milad.rasa@gmail.com tel.0046735314204
  نسترن گودرزی ، تماس nastaran_goudarzi@yahoo.com tel. 0046-738360022
  حامد جمالی، ویرایشگر تلویزیون jamali.hamed@gmail.com tel.0046729300931
  آرش یزدان، تولید کننده فنی y.arash1981@gmail.com 0046762060780
  مهین علیپور mahin_alipour@yahoo.se 0046707777313
  پیمان بخشایش peymannaderi@yahoo.se  
  حسن سیاوشی hassansiavashee@yahoo.com
  محمد امیری mamad_amiri67@yahoo.se
واحد فنلاند
عبدل گلپریان ، دیبر  abdolgolparian@yahoo.com  0035-840 575 82 50
سهیل نوری ، معاون soheilnoori@yahoo.com  0035-840 767 26 69
واحد نروژ
صابر رحیمی ، دیبر rahimi37@yahoo.com  0047-986 940 01
ناصر احمدی ، معاون naser-a@online.no
کمیته رهبری شورای مرکزی اکس مسلم در اسکاندیناوی
مینا احدی مسئول کمیته اکس مسلم درآلمان minaahadi@aol.com 0049-1775692413
مهین علی پور ، دبیر mahin_alipour@yahoo.se 0046-707 777 313
کریم شامحمدی ، معاون و نماینده در سوئد karimshamohammadi@yahoo.se 0046-708 526 716
افسانه وحدت ، معاون و مسئول تماس afsanehvahdat@yahoo.se 0046-702 468454
پیمان بخشایش ، معاون و مسئول تماس peymannaderi@yahoo.se 0046-739 692 025
عبدل گلپریان ، نماینده در فنلاند abdolgolparian@yahoo.com 0035-840 575 82 50
صابر رحیمی ، نماینده در نروژ rahimi37@yahoo.com 0047-986 940 01
سهیل نوری soheil_noori@yahoo.com 0035-840 767 26 69
مجید فرجیان Majid_farajian@yahoo.com 0046-736 493 215
 
 اخبار:
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • رحمت های بی پایان، آرمین عنایتی
 • تولید و تولد
 • شعر از رضا سرلک
 • چشم ها را باید شست / جور دیگر باید دید
 • فرزند کوروش، وارث شيعه
 •  
   

  © 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.