تماس با ما

Committee of Ex-Muslims in Scandinavia:

Mina Ahadi , honorary member in Scandinavia, chairperson/ Ex-Muslim in German,

E-mail: minaahadi26@gmail.com, tel. 0049-1775692413

Milad Resaeimanesh,chairperson,

E-Mail: milad.rasa@gmail.com, tel.0046-735314204

Karim Shamohammadi, Spokesperson and representative in Sweden,  

E-mail: shamohammadi3@gmail.com, tel. 0046-708526716

Mahin Alipour, 

E-mail: Mahin_alipour@yahoo.se, tel.0046-070 77 77 313

Afsaneh Vahdat, 

E-mail: afsanehvahdat@yahoo.se, tel. 0046-702468454

Peyman Bakhshaiesh, 

E-mail: peymannaderi@yahoo.se, tel. 0046-739692025

Abdol Golparian, representative in Finland

E-mail: abdolgolparian@yahoo.com, tel. 0035-8405758250

Saber Rahimi, representative in Norge

E-mail: rahimi37@yahoo.com, tel.0047-986 940 01


Sweden:

Karim Shamohammadi, Chairperson , shamohammadi3@gmail.com , tel.0046-708526716

Nastaran Goodarzi,Contact Person, nastaran_goudarzi@yahoo.com,tel. 0046-738360022

Hamed Jamali, TV editor.jamali.hamed@gmail.com, tel.0046-729300931

Afsaneh Vahdat,member, afsanehvahdat13@gmail.com , tel. 0046-702468454

Arash yazdan,Technical producer, y.arash1981@gmail.com , tel. 0046-762060780

Mahin Alipour, member, Mahin_alipour@yahoo.se, tel.0046-707 777 31

Peyman Bakhshaiesh, member, peymannaderi@yahoo.se, tel. 0046-739692025

Mamad Amiri, member, mamad_amiri67@yahoo.se, 0046-737801510

Hassan siavashi, member, hassansiavashee@yahoo.com

Finland:

Abdol Golparian, chairperson, abdolgolparian@yahoo.com, tel. 0035-8405758250

Denmark:

Norway:

Saber Rahimi, chairperson, rahimi37@yahoo.com, tel.0047-986 940 01

 
 اخبار:
 • علی سنگ شده بود 
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 •  
   سمینارها:
 • Against World Hijab Day: Hijab is Sexist and Misogynist
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • متاسفانه لارش ویلکس در یک تصادف رانندگی در گذشت!
 • طالبان مدرن، کابوس زنان افغانستان
 • اسلام و قوانین اسلامی کاملاً در تضاد با انسانیت و ارزش‌های انسانی هست. 
 • خدا را شکر که چادریم. «شهید آزاده نامداری»
 • جامعه اسلامی
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.