تماس با ما
کمیته اکس مسلم در سوئد:

افسانه وحدت ، دبیر afsanehvahdat13@gmail.com  0046-702 468 454
کریم شامحمدی ، مسئول تماس karimshamohammadi@yahoo.se  0046-708 526 716
پیمان بخشایش ، سخنگو peymannaderi@yahoo.se  0046-739 692 025
منوچهر ماسوری mannochehrmasori@yahoo.com  0046-704 917 494
مهین علیپور mahin_alipour@yahoo.se  0046-707 777 313
محمد امیری mamad_amiri67@yahoo.se
حسن سیاوشی hassansiavashee@yahoo.com
کامبیز حقیری  kambiz_haghiri@yahoo.se
ناصر رحمانی neser732009@yahoo.se
واحد فنلاند
عبدل گلپریان ، دیبر  abdolgolparian@yahoo.com  0035-840 575 82 50
سهیل نوری ، معاون soheilnoori@yahoo.com  0035-840 767 26 69
واحد نروژ
صابر رحیمی ، دیبر rahimi37@yahoo.com  0047-986 940 01
ناصر احمدی ، معاون naser-a@online.no
کمیته رهبری شورای مرکزی اکس مسلم در اسکاندیناوی
مینا احدی مسئول کمیته اکس مسلم درآلمان minaahadi@aol.com 0049-1775692413
مهین علی پور ، دبیر mahin_alipour@yahoo.se 0046-707 777 313
کریم شامحمدی ، معاون و نماینده در سوئد karimshamohammadi@yahoo.se 0046-708 526 716
افسانه وحدت ، معاون و مسئول تماس afsanehvahdat@yahoo.se 0046-702 468454
پیمان بخشایش ، معاون و مسئول تماس peymannaderi@yahoo.se 0046-739 692 025
عبدل گلپریان ، نماینده در فنلاند abdolgolparian@yahoo.com 0035-840 575 82 50
صابر رحیمی ، نماینده در نروژ rahimi37@yahoo.com 0047-986 940 01
سهیل نوری soheil_noori@yahoo.com 0035-840 767 26 69
مجید فرجیان Majid_farajian@yahoo.com 0046-736 493 215
 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • نه به حجاب اجباری!
 • چگونه آتئیست شدم!
 • حجاب سلب حقوق کودک است باید ممنوع شود!
 • روز جهانی حجاب توهین به برابری و حقوق زنان است!
 • تلاش برای تعطیلی‌ مدارس مذهبی‌، بخشی مهم از مبارزه برای احقاق حقوق کودکان است.
 •  
   

  © 2008 - 2019 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.