جنبش دفاع از عليا ماجده المهدي در سراسر جهان،

او به قلب جنبش اسلامي حمله کرده است!

زن در اين جنبش و در فرهنگ مردسالارانه اسلامي٬ برده جنسي مردان است. تن او متعلق به مردان است و بايد در پستوي خانه و در حجاب و چادر و برقع پيچيده شود. زن حق تملک بر تن و بدن خود را ندارد و اگر اعلام کند که قوانين را قبول ندارد و بويژه اگر تن لخت خود را در معرض ديد عموم قرار دهد٬ بزرگترين تابوها را شکسته است. عليا ماجده المهدي يک دانشجوي آزاده مصري است. او با انتشارعکسهاي برهنه خود در وبلاگش٬ به قلب جنبش اسلامي٬ به قلب تحجر و مردسالاري و به قلب طرفداران خجول جنبش اسلامي زده است. يک سازمان اسلامي در مصر خواهان اجراي ” حد شرعي”  يا کشتن عليا به شيوه اسلامي شده است و از مقامات مصري خواهان عکس العمل و مجازات عليا و دوست پسر او کريم عامر شده اند.  اين دختر جوان خود را آتئيست٬ فمينيست٬ آزاديخواه  و انقلابي معرفي ميکند.عليا ميگويد با اين کار عليه سکسيسم٬ مردسالاري٬ راسيسم و حذف زنان از جامعه عليه حجاب اسلامي و عليه کل فرهنگ اسلامي مبارزه ميکند. دوست پسرعليا وبلاگ نويس مشهور مصري کريم عامر است. عامر چهار سال در زمان مبارک بدليل وبلاگ نويسي و افشاگري به زندان محکوم شده بود و عليا براي آزادي او ميجنگيد. کريم عامر در روزهاي قبل از اوج گرفتن جنبش در مصر از زندان آزاد شد و يک چهره مهم در جنبش اعتراضي جوانان و مردم مصر عليه حکومت ديکتاتوري مبارک بود. کريم عامر ميگويد تا آخرين لحظه در کنار عليا خواهد ماند و از اين حرکت او دفاع ميکند. او ميگويد عليا يک  دختر قوي٬ مستقل و با اراده است و اين تصميم شخصي او بوده است و من در کنار او خواهم ماند. عليا ميگويد از ۱۶ سالگي از مذهب اسلام خارج شده و اعتقادي به دين و مذهب ندارد.  اما اهميت اين اقدام جسورانه عليا ماجده المهدي فقط در تابو شکني فرهنگي نيست اين اقدام او امروز يک حرکت سياسي بسيار مهم در مصر و همه کشورهاي اسلام زده است و بايد همه آزاديخواهان ٬ همه مدافعين حقوق انساني و مدافعين حقوق زن و همه مخالفين جنبش اسلامي و اسلام سياسي اينرا درک کنند و دفاع از او و اقدام مهمش را وظيفه خود بدانند.  در يکي از عکسها عليا در حاليکه برهنه ايستاده است٬ يک روسري را زير پاي خود قرار داده و آنرا لگد کرده است. او در وبلاگش در پاسخ به کساني که به او حمله ميکنند٬ ميگويد :  من به کسي توهين نکرده ام٬ من به يک تکه پارچه توهين ميکنم که نمود بردگي زنان است.   بيش از سه دهه است که تن و بدن زنان و خط زدن حضور و چهره زن در جامعه و تحميل حجاب به زن٬ به  يک امر سياسي مهم براي جنبش اسلامي تبديل شده است. جنبشي که براي قدرت گرفتن له له ميزند و براي حفظ قدرت با اجازه خدا و پيغمبر به هر جنايت و رذالتي که در مخيله بشر نمي گنجد دست ميزند. نمونه بارز و آشکار اين موضوع حکومت طالبان در افغانستان و حکومت اسلامي در ايران است که داعيه رهبري ” جهان اسلام” را دارند.  جنبش اسلامي با تحميل حجاب به زنان به هر قيمت٬ پايه هاي حاکميت خود را در جوامع تثبيت ميکند و براي به قدرت رسيدن در هر جايي اول بايد زنان را شکست بدهد. بي دليل نيست که د رمصر و تونس و … توجه ها به حجاب زنان جلب شده و اسلاميها  وکل جريانات بورژوايي  تقلا ميکنند که انقلابي را که هدفش آزادي ٬ رفاه و برابري بود پس بزنند و اولين حملات عليه زنان را سازمان ميدهند و از اين طريق سعي ميکنند پيشروي کنند. اقدام عليا پاسخي به اين توحش اسلامي است. با انتشار علني عکسهاي  عليا در وبلاگ شخصي اش ٬ به يکباره يک بمب سياسي و تابو شکنانه در مرکز ارتجاع اسلامي منفجر شد. در عين حال اين حرکت موجي از همبستگي و شور و شوق را در دنيا به راه انداخت. وبلاگ او اکنون از هر سايتي در دنياي عرب پر ببيننده تر است. اکنون در دنيا يک موج عظيم سنت شکني و آزادي خواهي در دفاع از عليا راه افتاده است. هزاران دختر بويژه از کشورهاي اسلام زده با او ابراز همبستگي کرده و عکسهاي برهنه خود و يا عکسهايي لخت از زنان ديگر را تحت عنوان ” من عليا هستم” در سايتها و وبلاگها و صفحه فيسبوک و تويتر و… منتشر کرده اند.   وبلاگ عليا روزانه بيش از يک ميليون بيننده دارد. در همه رسانه هاي بين المللي در مورد اين اقدام و اين حرکت انقلابي او نوشته اند و توجه ها در همه جا به اين موضوع جلب شده است. در بالاي صفحه وبلاگش نوشته : “مذكرات ثائرة” ( یادداشت های یک زن انقلابی)  ودر زیر عکس بزرگ خود و در پاسخ به کساني که به او حمله ميکنند٬ نوشته است ، “نخست درباره زنانی که در آغاز دهه ٧٠ میلادی در دانشکده هنرهای زیبا به عنوان مدل در برابر نقاشان مرد لخت می شدند قضاوت کنید و کتاب های هنری را پنهان کرده ، مجسمه های برهنه را بشکنید ، سپس در برابر آینه لخت شوید و بدن های خود را که بادید تحقیر آمیز به آنها نگاه می کنید به آتش بکشید تا پیش از فرستادن اهانت هایی با مضمون تبعیض جنسی به من و نفی حق آزادی بیان من ، برای همیشه از عقده های جنسی خود رها شوید “.  عليا به  جنگ  جنبش اسلامي و فرهنگ زن ستيز اسلامي رفته است. اعلان جنگ علني او عليه قدرت گرفتن سازمانهاي رنگارنگ اسلامي در مصر و تونس و در کشورهايي است که ديکتاتورها به همت مردم به زير کشيده شدند و اسلاميسم به تکا پوي قبضه کردن قدرت افتاده است.    در مقابل اين اقدام جسورانه عليا ٬ دایناسورهای و تروريستهاي اسلامي همه جا و بويژه در مصر به حرکت در آمده و خواهان ريختن خون علياي بيست ساله شده اند. اينها براي رسيدن به قدرت در مصر کفش و کلاه کرده اند و اکنون عليا با اين حرکت جسورانه و انقلابي و زير و روکننده وبسيار مهم به قلب آنها حمله کرده است و اسلاميها که به چيزي جز قتل و فتوا و خون ريختن نميتوانند تکيه کنند در مقابل او و در واقع در مقابل حقوق زنان و سکولاریسم صف آرائی کرده اند.  اين يک نبرد مهم و بسيار حياتي در دفاع از آزادي بيان٬ در دفاع از حقوق انساني زنان و عليه دخالت اسلام و مذهب در زندگي همه مردم است. اين يک حرکت انقلابي به تمام معنا و يک نبرد جسورانه با جنبش اسلامي است. ما زنان و مردان و  مردم تحت حاکمیت جمهوری اسلامي اهميت و حياتي بودن اين حرکت را کاملا درک ميکنيم و از دنيا ميخواهيم يکپارچه در مقابل جنبش اسلامي از عليا و حقوق زنان و سکولاریسم دفاع کند. در برخي رسانه ها و سايتها٬ بحثهايي در مورد ” راديکاليسم بيش از حد” و يا ” پرده دري” بيش از حد و يا ا”اقدام نچسب و غير ضروري”  که گويا “اسلاميهاي تند رو را تحريک ميکند٬ به راه افتاده. گويا اين حرکت جامعه را قطبي کرده و “سکولارها را به سوي اسلاميون سوق ميدهد” و ممکنست براي “اسلاميها راي بيشتر بياورد و….غيره  “. پاسخ ما به اين طيف اسلامي و نيمه اسلامي و فرهنگ مردسالار اين است که فرهنگ عقب مانده خودتان را به اين شکل تبليغ نکنيد. شهامت داشته باشيد مثل همان اسلاميهاي “تندرو” حرف دلتان را بزنيد تا جامعه چهره واقعي همه شما را در کنار اسلام سياسي و ارتجاع محض اسلامي بطور عريان ببيند.  ما اين جنبش و سنت عقب مانده و موذي را ميشناسيم. همين تفکر و سنت عقب مانده اسلامي و نيمه اسلامي از ما زنان در ايران و افغانستان نيز ميخواست که منتظر ظهور امام زاده اصلاحات به رهبري اسلاميهاي “ميانه رو” باشيم. ٬ همان کساني که خاتمي را در ايران نماينده مدرنيسم معرفي کرده و از زنان ميخواستند که ساکت باشند و به سيم آخر نزنند ٬ اکنون وارد اين جنگ شده و بجاي دفاع از عليا و زنان و مردم آزاده در مصر٬ فرمان ايست و آتش بس ميدهند. به اينها بايد گفت کنار برويد تا ما نبرد نهايي را با اين جنبش کثيف ضد زن٬ ضد انساني و تروريست انجام دهيم. هر کس امروز از سکولاريسم حرف ميزند بايد از عليا دفاع کند.  اسلاميها که موج وسيع دفاع از عليا را در دنيا شاهد هستند٬ آنها که دفاع جانانه زنان و جوانان در مصر و در تونس و ليبي ودر همه دنيا از عليا را شاهدند٬ به لرزه افتاده و براي اعدام عليا امضا جمع ميکنند.  امنيت عليا و دوست پسرش کريم الان بسيار مهم است بهترین تضمین امنیت آنها حمایت گسترده جهانی و فشار به دولت نظامي مصراست. براي جلوگيري از هر تعرضي به آنها اکنون که در آستانه ۲۵ نوامبر روز جهاني اعتراض به خشونت بر عليه زنان هستيم ٬  همه ما  از عليا و خواستهاي او دفاع کرده و با دامن زدن به يک جنبش جهاني ” ما همه عليا هستيم” عملا از امنيت او دفاع  خواهيم کرد. ما زنان و مردان و جوانان از ايران که جنبش کثيف و جنايتکار و ضد انساني اسلامي را مي شناسيم٬ ميدانيم که نبرد براي تحميل حجاب و مقابله با زنان يک پرچم و يک ستون مهم جنبش اسلامي براي به قدرت رسيدن است و اکنون عليا در صدر مقابله با جنبش اسلامي ايستاده و سرنوشت اين مبارزه در آينده مصر بسيار حياتي خواهد بود. کساني که فکر ميکنند اين فقط يک حرکت “راديکال” و ” تحريک کننده” يک جوان است و بزودي سپري خواهد شد و احتياجي به دفاع از او نيست و يا بايد او را و اسلاميها را ” آرام” کرد٬ شديدا در اشتباه هستند. انقلابی که در مصر شروع شده است انقلاب مهمی است و بايد کمک کنيم اين انقلاب از پيشروي نايستد.   دفاع از  عليا و جنبش جوانان در مصر براي آزادي و برابري  وظيفه همه ما است همه آتئيست ها٬ سوسياليستها ٬سکولارها٬ فمينيستها٬ و  آزاديخواهان و مخالفين جنبش اسلامي در همه جا . زنده باد عليا ماجده المهدي و زنده باد زنان و مرداني که در دنيا بپاخاسته و از او دفاع ميکنند. اين مهمترين سنگر مقابله با اسلاميها است.

 

مينا احدي minaahadi@aol.com 0049 (0)1775692413

مريم نمازيmaryamnamazie@gmail.com+44 (0) 7719166731

18نوامبر 2011

 
 اخبار:
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • گفتند: به خون شما نیاز داریم،زهرا توتونچی
 • ا خلاقیات در  آتئیسم
 • حزب کمونیست کارگری متفاوت است! در چنبره توجیه اسلام پرستی شاه
 • رحمت های بی پایان، آرمین عنایتی
 • تولید و تولد
 •  
   

  © 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.