شوراي مرکزي اکس مسلم در آلمان از دولت آلمان و اتحاديه اروپا ميخواهد به حکم قتل شاهين نجفي خواننده ايراني- آلماني اعتراض کنند

شاهين نجفي خواننده رپ از ايران که از هفت سال قبل ساکن آلمان است٬ دو روز قبل يک آهنگ رپ جديد به اسم نقي اجرا کرده که خشم و اعتراض سران حکومت اسلامي و مرتجعين و وابستگان به اين حکومت را برانگيخته است. لينک آهنگ شاهين نجفي:

امروز چهارشنبه ۹ ماه مه٬ آيت الله صافي گلپايگاني٬ يکي از مقامات مهم حکومت جنايتکار اسلامي٬ در روز روشن به دليل خواندن يک آهنگ فرمان قتل شاهين ٣۱ ساله را صادر کرده و تعدادي از جانيان و قمه بدستان حکومت اسلامي در يک صفحه فيس بوک اعلام کرده اند براي کشتن شاهين آماده هستند.

اين واقعه در مقابل چشم همه ما اتفاق مي افتد و يکبار ديگر ماهيت جنايتکارانه و فاشيستي حکومت اسلامي ونقش مذهب در سرکوب و زمينه سازي براي جنايت را به عينه به همگان نشان ميدهد. اين فرمان قتل عليه يک هنرمند بدليل اجراي يک ترانه ٬ بايد با يک پاسخ محکم در سطح جهان روبرو شود.

چطور عده اي مرتجع و فاسد و مفتخور اسلامي حاکم بر ايران٬ از ترس و وحشت اعتراضات و انتقادات وسيع مردم عليه دخالت مذهب در زندگيشان٬ به لرزه افتاده و با اعلام دستور ريختن خون يک هنرمند يکبار ديگر ماهيت جنايتکارانه خود را نشان داده و به آزادي بيان و به آزادي هنر و نقد دهن کجي ميکنند.

جالب اينست که جانيان و سران حکومت اسلامي و رسانه هاي وابسته به حکومت اسلامي٬ اين فرمان قتل را با اعلام اينکه به عقايد و مقدسات آنها توهين شده ٬ توجيه ميکنند! آزادي بيان بدون آزادي نقد مذهب ٬ پشيزي ارزش ندارد و مذاهب همه بنا به تعريف مقدسات هستند و با داشتن پرچم “به مقدسات ما توهين نکنيد” عملا جنبش اسلامي و اسلام سياسي و مدافعين اين جنبش ميخواهند جلوي دهان همه گرفته ميشود. اين قمه کشي و فرمان جنايت صادر کردن٬ در قرن بيست و يک ٬ بايد با پاسخ درخور روبرو شود.

ما خواهان دستگيري اين فرد يعني صافي گلپايگاني به اتهام صدور فرمان قتل يک هنرمند ساکن آلمان هستيم و از مقامات دولت آلمان و اتحاديه اروپا درخواست داريم که از طريق پليس بين المللي خواهان دستگيري اين فرد و محاکمه و مجازات او شوند.

نبايد به يک مشت گانگستر اسلامي اجازه داد براي ترساندن مردم و چاپيدن آنها٬ جلوي دهانها را گرفته و راحت فرمان قتل صادر کنند.

سازمان اکس مسلم در عين حال از همه سازمانهاي سکولار و آتيست٬ از همه مدافعين حقوق انساني٬ مدافعين آزادي بيان و آزادي هنر دعوت ميکند که به اين فتواي قتل بيشرمانه حکومت اسلامي ايران عليه شاهين نجفي متحدانه اعتراض کنند.

دنياي مدرن و متمدن امروز نبايد در مقابل رفتار قرون وسطايي و جنايتکارانه حکومت اسلامي ايران سکوت کند. از همگان دعوت ميکنيم که به اين فرمان قتل و زمينه سازي براي خونريزي متحدانه اعتراض کنند.

شوراي مرکزي اکس مسلم – آلمان

۹ ماه مه ۲۰۱۲

International Committee against Execution
International Committee against Stoning
Email: minaahadi@aol.com
Tel: 0049 (0) 1775692413
http://notonemoreexecution.org
http://stopstonningnow.com/wpress/

www.ex-muslime.de

 

 
 اخبار:
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • اعتراض نتیجه می ‌دهد!
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • چطور شد که مرتد شدم ؟
 • آزادی بیان  بدون قید و شرط است!
 • در شمال غربی پاریس، اسلامیستها سر یک معلم را از تنش جدا کردند، چرا که او کاریکاتور محمد را به شاگردانش نشان داده بود!
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.