مصاحبه ای رینگ پ 1، برنامه زنده از رادیو سراسری سوئد با کریم شاه محمدی ،در مورد عملیات انتحاری در استهکلم.

کریم شاه محمدی

2010-12-13

رادیو رینگ پ 1 : شنونده گرامی بفرمائید، امروز در مورد چه چیزی می خواهید صحبت کنید؟

 

کریم شاه محمدی: در مورد عملیات انتحاری که در استهکلم اتفاق افتاده است می خواهم چند نکته را توضیح دهم و تلاش می کنم به پایهای عینی و راه حلها هم اشاره ای داشته باشم:

1-     عملیات تروریستی محکوم است ، چه دولتی باشد یا غیره دولتی! امریکا و یا  دولتهای غرب که تالبانها را در افغانستان آفریدند و حمایتشان کردند و بعدا هم افقانستان را  تحت عناوین مختلف بمباران کردند، بنابر این مسئول عواقب آنهم هستند.آمریکا که با هر بهانه ای این کشورها را به ویرانه کشانده است، یک عمل تروریستی می باشد و محکوم است، و از طرف دیگر ما شاهد عملیات تروریستی جریانات،گروهای اسلامی و دولتهای مانند ایران و افغانستان و عراق و غیره می باشیم، این عملیات  چه در داخل کشورهای به اصطلاح خودی انجام بگیرد و یا خارج از آن یک عمل تروریستی است و محکوم است و باید کاری کرد.

رادیو رینگ پ 1 : خوب، چه کاری باید کرد؟

کریم شاه محمدی: اگر دولتهای غرب می خواهند از شر این نوع ترورها خلاص شوند اولین کار این است که دست از حمایت کردن این دولتها بر دارند و در عوض از مردم آزدیخواه و به تنگ آمده در  کشورهای مانند ایران و عراق و غیره حمایت کنند تا این حکومتهای اسلامی با نیروی مردم به زیر کشیده شوند و دست اسلام سیاسی  بر زندگی مردم قطع شود.

2-     در مورد آزادی بیان و لارش ویلکس کاریکاتوریست سوئد می خواهم نکته ام را بگویم، به نظرم همانطور که ولتر می گوید باید رفتار کرد،، من از نظرات شما نفرت دارم ولی جانم را می دهم که از حق آزادی بیان تو دفاع کنم،، برای مثال به این معنا است  که هر کس حق دارد از کاریکاتور و نظرات لارش ویلکس نفرت داشته باشد ولی کسی حق ندارد او را تهدید کند.اگر کسی احساس می کند که به او توهین شده است با کلمه و جمله از خودش یا از محمدی که دوستش دارد دفاع کند نه با عملیات تروریستی. در واقع آزادی بیان یعنی این و همین نه چیز دیگر. من کسی را دوست دارم و به خاطر او خودم و کسانی دیگر را خواهم کشت که این نشد.دولتهای اروپا، اگر می خواهند کاری کنند قبل از هر چیز باید از گذشته اشان درس بگیرند. اولین کار این است که قاطعانه از آزادی بیان دفاع کنند.معذرت خواهی عذر موجهی نیست و نخواهد بود. معذرت خواهی، در مورد کاریکاتورها که در دانمارک انجام گرفت یک عقب نشینی بود و این یک تصویر غلطی به جریانات اسلامی و در اذهان عمومی ایجاد کرد که گویا  حق با این جرایانات بود و این چنین عمل کردی باعث شد که زمینه پیشروی برای چنین جریانات ارتجاعی مهیا شود نه عقب نشینی.بنابر این اگر دولتها می خواهند علیه تروریست و جریانات اسلامی به ایستند قبل از هر چیر لازم و ضروری است، از ارزشهای واحد انسانی و آرادی بیان دفاع کنند.

3-     به سیاست نادرست  دولتها در اروپا، تحت عنوان مدارس مذهبی و سمبلهای مذهبی می خواهم اشاره ای داشته باشم.وقتی می گفتیم، مدارس مذهبی برای کودکان ممنوع! وقتی می گفتیم حجاب یا سمبلهای مذهبی برای کودکان ممنوع! فوری می شنیدیم، پس آزادی مذهب چه شد. ولی سوال ما این است آزادی مذهب برای چه کسی؟ برای کودک؟ چه وقتی کودک چنین اختیاری را کسب کرد که در این موارد  هم داشته باشند؟.

رادیو رینگ پ 1 : منظور شما این است که مذهب را ممنوع کرد؟

کریم شاه محمدی: نه! نمی شه مذهب را ممنوع کرد، منظورم ممنوعیت مدارس مذهبی برای کودکان و ممنوعیت حجاب برای کودکان است. تا آنجایی که به بزرگ سالان و مسئله سمبلهای مذهبی بر می گردد. لابد لباسهای را در بعضی ادارات به عنوان انی فورم در نظر گرفته اند و به نظرم  شامل حال همه است. معلم یا پرستار یا دکتری که با نقاب و حجاب سر کارش می رود، محیط را تحت تاثیر باورهای خود قرار می دهد. در صورتی که چنین محیطها باید خنثا باشند.و از طرف دیگر و  به نظرم دولت نباید بودجه ای را خرج چنین نهاد های تحت عنوان مدارس آزاد بکند در این مدارس به اصطلاح آزاد تمام قوانین و سنن و فرهنگ مذهبی بر کودکان تحمیل می شود. از جمله،  همین باعث نفاق و دودستگی میان دانش آموزان می گردد و گروهای مذهبی هم از جوانان برای اهدافی که در سر می پرورانند  استفاده می کنند. الشباب یکی از این گروهای ارتجاعی است. در منطقه ای از استهکلم دیدم که جوانان را چگونه برای جنگ در سومالی آماده می کنند و  آنها را به جبهه می فرستند . بنابر این اگر دولت می خواهد در دراز مدت  در این عرصه هم کاری بکند لازم است مدارس مذهبی را ببندد.

 
 اخبار:
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • گفتند: به خون شما نیاز داریم،زهرا توتونچی
 • ا خلاقیات در  آتئیسم
 • حزب کمونیست کارگری متفاوت است! در چنبره توجیه اسلام پرستی شاه
 • رحمت های بی پایان، آرمین عنایتی
 • تولید و تولد
 •  
   

  © 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.