آزادي مذهب نبايد مجوز خشونت باشد!

نامه سرگشاده بيش از صد پزشک و حقوقدان آلماني به دولت آلمان در مورد ممنوعيت ختنه کودکان

خانم صدراعظم، وزراي محترم ، اعضای محترم مجلس آلمان!

شما در هفته هاي آينده بطور متمرکز درگير يک جدل مهم در مورد تنظيم قانوني در رابطه با ختنه کودکان پسر خواهيد بود. اين بحث هم اکنون در سطح افکار عمومي آلمان شروع شده است . اما بنظر ميرسد اين مباحثات بيش از پيش بر مبناي غير علمي به پيش برده ميشود. شما در نظر داريد فورا موقعيت قانوني ختنه کردن معلوم شود و قضيه فيصله يابد. ولي اين موضوع مهم نبايد با عجله کنار گذاشته شود. ما خواهان تمرکز بر روي مسائل پايه اي در اين مورد هستيم و خودمان براي يک جدل عميق و پايه اي بر نکات اصلي بحث تمرکز ميکنيم. از نظر ما نکته اصلي اينست که حق آزادي مذهب براي بزرگسالان ارجحيتي بر حق کودک ندارد. در مورد اينکه کسي حق ندارد به جسم او تعرض کند و حق طبيعي کودک است که بر جسم خود تسلط داشته رشد جنسي نمايد و به او حرمت قائل شويم٬ اينها مهمترين اصول در اين مباحث است.
در اين مجموعه موضوع آزادي مذهب نميتواند و نبايد يک مجوز براي استفاده از خشونت جنسي عليه کودکان پسر باشد. کودکاني که نميتوانند خودشان نظر دهند و تصميم بگيرند.

واقعيت اينست که قباحت اعمال خشونت عليه دستگاه تناسلي دختران هم در سطح ملي و هم بين المللي امري به رسميت شناخته شده است در حاليکه در مورد ختنه پسران چنين نيست. ختنه پسران نيز از نظر پزشکي امري بيهوده و غير ضروري است. اين عمل ابدا از نظر پزشکي لازم نيست. اين عمل در موارد زيادي همراه است با اسيب ديدن دستگاه تناسلي پسر بچه ها و همچنين همراه است با مضرات روحي و جنسي بسيار که بايد در سطح علني مورد بحث و بررسي قرار گيرد. ما بايد کاري کنيم که اين جنبه هاي مخرب در افکار عمومي مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

جمع بندي کنيم از نظر پزشکي ما بايد با نهايت صراحت اعلام کنيم که براي ختنه پسران اصلا هيچ دليل پزشکي وجود ندارد. براي قطع کردن و پرتاب کردن يک بخش از پوست آلت تناسلي کودکان سالم٬ کودکاني که از خود نميتوانند دفاع کنند٬ هيچ دليلي وجود ندارد.

ما در مواردي به اعمال جراحي دست ميزنيم براي جلوگيري از بيماريهاي مقاربتي و يا اگر از طرف يک فرد بالغ خواست ختنه وجود داشته باشد٬ اينرا انجام ميدهيم. . ختنه کردن را نميتوان با واکسن زدن به کودکان مقايسه کرد. وقتي به يک کودک واکسن ميزنيم براي ايمن کردن او از يک بيماري اين کار را ميکنيم.

در اينجا بطور آشکار يک خلط مبحث وجود دارد. ختنه براي کودکان درد و رنج زيادي بهمراه دارد و در اينجا بي توجهي آشکاري در مقابل درد و رنج کودکان پسر وجود دارد. اين درد را بايد ديد. هيچ توجيه مذهبي و سنتي نميتواند اينرا قابل قبول کند. و جواب اعتراضات را بدهد. در ٣۰۰ سال گذشته دفاع از حقوق کودکان به عنوا ن يک اصل بنيادي رشد کرده در اين زمينه نبايد فقط براي کودکان دختر اينرا در نظر گرفت و نه پسران چرا که اين با برابري بين دوجنس هم در تناقض است.

بديهي است که درجريان مباحثات حتما بايد درمورد تمايلات٬ خواستها و ترسها و سنتهاي گروههاي مذهبي هم حرف بزنيم. اينجا بهتر است پاسخ اتهامات بزرگ پرتاب شده در اين مورد مثلا ممنوعيت ختنه را مترادف با هولوکاست اجتماعي قرار دادن و يا اعلام اينکه بدليل ممنوعيت ختنه زندگي يهوديها در آلمان نا ممکن شده را بدهيم که اين حملات براي نمايندگان مدافع حقوق کودکان غير قابل قبول است. به عنوان فرزندان روشنگری، ما باید در نهایت چشمان خود را باز کنيم . لطفا به بچه ها آسيب نرسانيد.

اينرا در اين زمان فعالين مخالف ختنه همچون جوناتان انوش در اسراييل نيز اعلام ميکنند. آنها از اين تصميم دادگاه کلن کاملا دفاع ميکنند. آقاي نادم الياس مسئول قبلي شوراي مسلمانان در آلمان از اينکه اسلام توجه به تغييرات ميکند و خواهان ختنه کودکان در سنين بين ۴ تا ۶ سال است حرف ميزند. اتفاقا اين سنين براي پسربچه ها کاملا حساس است سنيني که بچه رشد ميکندو جسم خود را مي شناسد درست در اين سنين ختنه بيشترين لطمات روحي و جسمي را به کودک ميزند. درست در شرايطي که کودک احتياج زيادي به مراقبت والدين دارد٬ او را ختنه کردن يعني زدن بيشترين لطمه به اين کودک سوال اينست چرا نميتوانيم صبر کنيم قرباني خودش در اين مورد بتواند تصميم بگيرد.

يافتن راه حل در اين دعوا ها ابدا نبايد بر مبناي ترس و فشار باشد. ما امضا کنندگان ميحواهيم شما بعنوان قانونگزاران و دقيقا به همين دليل که مرجع قانونگزاري هستيد به حقوق کودکان توجه کنيد ٬ دفاع از کودکان و توجه به خواست و نيازهاي کودکان بايد يک امر اصولي و اساسي براي شما باشد ما از شما ميخواهيم که در اين موقعيت حساس بطور واضح و آشکار در کنار کودکان قرار بگيريد و بحث را بر مبنايي علمي و قانوني پيش ببريد و دستاوردهاي علمي و پيشرفتهاي علمي را در نظر بگيريد. براي اينکه يک راه حل منطقي در اين ميان پيدا کنيد٬ شما بايد وقت کافي به اين مباحثات اختصاص دهيد. بحث ختنه بحث حساسي است و جايي براي يک شليک فوري سياسي در اين ميان نيست.

تاريخ ۲۱ ماه جولاي ۲۰۱۲

دوسلدرف

امضاها :
Professor Dr. med. Matthias Franz, Universität Düsseldorf

Die Mitunterzeichner

• Prof. Dr. Dr. Dieter Adam, München

• Prof. Dr. med. Heiko Alfke, EBIR, Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Klinikum Lüdenscheid

• Prof. Dr. med. Hartmut Amft, Professor für Sozialmedizin i. R., Zollikon, Schweiz

• Christian Bahls, Diplom Mathematiker, 1. Vorsitzender MOGiS e.V. – Eine Stimme der Vernunft (Verband von Opfern sexualisierter Gewalt im Kindesalter)

• Dr. Jan Bartussek, Neurowissenschaftler, ETH Zürich, Schweiz

• Dr. rer. nat. Andreas Beck, Berlin

• Dr. med. Wolfgang Bensch, FA für Orthopädie, Isny im Allgäu

• Jens Böhmer, Queen Silvia Children’s Hospital, Sahlgrenska University, Gothenburg/Sweden

• Priv. Doz. Dr. med. Karl Heinz Brisch, München

• Dr. Klaus-Peter Bruckmooser, Anästhesist, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden

• Dr. med. onk. Maraijke-Helga Claar, Keszthely-Kertváros, Ungarn

• Dr. Cornelius Courts, Institut für Rechtsmedizin, Funktionsbereich Forensische Genetik, Universitätsklinikum Bonn

• Dr. phil. Dipl.-Psych. Frank Roland Deister, Psychol. Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Frankfurt

• Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Georg Dietz, Kinderchirurgische Klinik, Dr. von Haunersches Kinderspital, Klinikum der Ludwig Maximilians Universität München

• W.Dittrich, Dipl.-Psych. (i.R.), Düsseldorf

• Adem Dolas, Neurologie, Universitätsklinikum Düsseldorf

• Dr. phil. Hans-Jörg Ehni, Stellv. Direktor Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Tübingen

• Rechtsanwalt Georg Ehrmann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe

• Dr. Gerhard Engelmayer, Vorsitzender Freidenkerbund Österreich

• Rechtsanwalt Bernhard J. Fassbender, Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht an der DIPLOMA-Fachhochschule Nordhessen

• Prof. Dr. med. Thomas J. Feuerstein, Arzt für Pharmakologie und Toxikologie, Arzt für Neurologie und Psychiatrie

• Herwig Fischer, Richter i.R., Salzhemmendorf

• Helmut Fink, Nürnberg, Vorsitzender des Humanistischen Verbandes HVD Bayern

• Prof. Dr. Matthias Franz, Klinisches Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Düsseldorf

• Dr. Dieter Freundlieb

• Gabriele Gawlich, Zweite Vorsitzende MOGiS e. V.

• Priv.-Doz. Mag. Dr. Georg Göbel, Biostatistiker, Medizinische Universität Innsbruck, Österreich

• Prof. Dr. Hartmut Göbel, Facharzt für Neurologie, Spezielle Schmerztherapie, Psychotherapie, Schmerzklinik Kiel

• Dipl. Psych. Gesa Groh, Klinikum der Universität München, Dr. von Haunersches Kinderspital

• Prof. Dr. iur. Bernhard Hardtung, Universität Rostoc

• Dr. Norbert Hartkamp, Facharzt für Psychosomatik, Psychoanalytiker, Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Solingen

• Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Juergen Henke, Neuss

• Prof. (em.) Dr. Rolf Dietrich Herzberg, Ruhr-Univerität Bochum

• Dr. med. Mathias Hirsch, Facharzt Psychiatrie, Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalyse, Düsseldorf

• Ass. iur. Andreas Hofmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter , Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Bayreuth

• Prof. Dr. Walter Hollstein, Berlin/Basel

• Dr. med. Werner-Paul Hürzeler, Stein

• Stefanie Immler, Dr. von Haunersches Kinderspital München

• Dr. Ludwig Janus, Heidelberg

• Prof. Dr. Klaus Junker, Institut für Klassische Archäologie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

• Dr. Dr. Joachim Kahl, Philosoph, Marburg

• Dr. jur. Heinz Kammeier, Münster

• Dr. med. Thomas Kanthak, Urologisches Facharztzentrum Wetzlar

• Prof. Dr. med. Johannes Klein, Zentrum Endokrine Medizin, Lübeck

• Dr. med. Mathias Klemme, LMU München, Klinikum Großhadern, Neonatologie, Facharzt für Kinderheilkunde

• Dr. rer. nat. Wolfgang Klosterhalfen, Prof. für Medizinische Psychologie (nicht mehr aktiv)

• Professor Georgy Koentges, PhD, Laboratory of Systems Biomedicine and Evolution, School of Life Sciences, University of Warwick, Coventry, UK

• Dr. Bruno Köhler, Vorstandsvorsitzender MaNNdat e.V. – Geschlechterpolitische Initiative

• Ralf Konnopke, Diplom Sozialpädagoge/Sozialarbeiter(FH), Systemischer Therapeut und Familientherapeut(DGSF), Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung (DeGPT)

• Dr. med. Sebastian Kramberg, Denkendorf

• Dr. rer. pol. Andreas Kraußer, MANNdat e.V.

• Dr. rer. nat biol. Uwe Kullnick, Neurophysiologe

• Dipl.-Ing. Wolfgang Lau-Bomert, Kassel

• Dr. med. Hanjo Lehmann, Berlin

• Dirk W. Lehmann, Arzt für Anästhesiologie, Köln

• Prof. Dr. med. Klaus Lieberz, Mannheim

• Dipl.info. Dipl. pol. Jürgen Liminski, Publizist, Moderator beim Deutschlandfunk, GF des Instituts für Demographie, Allgemeinwohl, Familie e.v.

• Dr.med. Gottfried Lobeck, Dresden

• Prof. Dr. Jürgen Marenbach, Psychoanalytiker, Düsseldorf

• Dipl.-Volkswirt Udo von Massenbach, President American German Business Club Berlin e.V.

• Dr. Grischa Merkel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und strafrechtliche Nebengebiete, Juristische Fakultät, Universität Rostock

• Dr. Christopher Michaelsen, Senior Lecturer, Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney NSW 2052, Australia

• Dr. Sabine Müller, Charité – Universitätsmedizin Berlin

• Dr. Eva Neumann, Diplom-Psychologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Medizinische Fakultät, Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

• Eerke Pannenborg, LL.M., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht der Universität Osnabrück

• Prof. Dr. med. Mechthild Papousek, im Ruhestand, ehemals Leiterin der Forschungs- und Beratungsstelle „Frühentwicklung und Kommunikation“ am Institut für Soziale Pädiatrie, LMU München

• Dr. med. Christine Pirschel, Augenärztin, Salzwedel

• Dr. med. Dirk Pirschel, HNO-Arzt , Salzwedel

• Prof. Dr. med. Martin Pfohl, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Diabetologie und Endokrinologie, Mitglied der Ethikkommission der Ärztekammer Nordrhein, Evangelisches Krankenhaus BETHESDA zu Duisburg GmbH, Akad. Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

• Diplom-Psychologe Winfried Pohl, Tübingen

• Dr. Peter J. Preusse, Zahnarzt, Marburg

• Prof. Dr. Holm Putzke, Universität Passau

• Dr. med. Dr. med. dent. Johannes Reichwein, Biebertal

• Dr. Rainer Rosenzweig, Nürnberg

• Dr. Michel Royeck, Neurowissenschaftler, Uniklinik Bonn

• Dr. med. Heino Rutner, Chirurg, Chefarzt i.R., Schlüchtern

• Rechtsanwalt Georg Schepper, Bielefeld

• Dr. Robert Söll, Chefarzt Anästhesie, Krankenhaus Tirschenreuth

• Dr. med. Robert Sarhatlic-Voegtle, Freiburg

• Viktor Sarrazin

• Prof. Dr. med. Wolfram Scheurlen, Leitender Chefarzt der Cnopf´schen Kinderklinik, Nürnberg

• Dipl.-Soz. Robert Schlack, Robert Koch-Institut, Berlin; Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung

• Dr. phil. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph, Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung

• Dr. Norbert M. Schmitz, Verlagslektor, Duisburg

• Dipl.-Psych. Elisabeth Schneider-Reinsch, Psychologische Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie), Wiesbaden

• Priv.-Doz. Dr. Eberhard Schröder, Universität Potsdam, Department Psychologie

• Prof. Dr. med. Ulrich Schultz-Venrath, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik EVK Bergisch Gladbach, Kooperationsklinik der Universität Witten/Herdecke

• Julia Schulz, M.A., Universität Leipzig

• Dr. med. Richard Schütte, Remagen

• Guy Sinden, www.beschneidung-von-jungen.de

• Prof. Dr. Maximilian Stehr, Ludwig-Maximilians-Universität München

• Prof. Dr. Peter Their, Department of Cognitive Neurology, Hertie Institute of Clinical Brain Research, Tübingen

• Rechtsanwalt Rainer Thesen, Nürnberg

• Dr. med. Andreas E. Urban, FECTS (Kinderchirurg, Kinderherzchirurg), ehem. Direktor des Deutschen Kinder-Herzzentrums Sankt August

• Barbara Wagner und Dr. med. Horst Wagner, Kinderarzt im Ruhestand, Bremen

• Dr. phil. Thomas Wanninger, Oldenburg

• Dr. jur. Manfred Weitz, LL.M., Düsseldorf

• Prof. Dr. med. Claus Werning, Frechen

• Dr. Bernd Woitsch, Dr. von Haunersches Kinderspital, München

• Dr. Alexandra Zinck, Philosophie, The Hebrew University of Jerusalem

• Dipl. Psych. PP Thore Zuber, Furth im Wald

Der Erstunterzeichner des offenen Briefs, Professor Matthias Franz, lädt alle Mediziner, Juristen, Ärzte, Psychologen, Wissenschaftler und Verbände dazu ein, den Brief mitzuzeichnen. Dies ist möglich durch eine Mail an die Adresse: Matthias.Franz@uni-duesseldorf.de

Quelle: F.A.S.

پروفسور دکتر ماتياس فرانتس اولين امضا کننده اين نامه از همه پزشکان و حقوقدانان ٬ روانپزشکان و دانشمندان و تشکلها دعوت ميکند که اين نامه را امضا کنند . شما ميتوانيد به ادرس امايل

Matthias.Franz@uni-duesseldorf.de

نامه ارسال کنيد و اين نامه را امضا کنيد.

ترجمه متن از شوراي مرکزي اکس مسلم- آلمان

۲۱ جولاي ۲۰۱۲

Mina Ahadi
International Committee against Execution

 

 
 اخبار:
 • علی سنگ شده بود 
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 •  
   سمینارها:
 • Against World Hijab Day: Hijab is Sexist and Misogynist
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • متاسفانه لارش ویلکس در یک تصادف رانندگی در گذشت!
 • طالبان مدرن، کابوس زنان افغانستان
 • اسلام و قوانین اسلامی کاملاً در تضاد با انسانیت و ارزش‌های انسانی هست. 
 • خدا را شکر که چادریم. «شهید آزاده نامداری»
 • جامعه اسلامی
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.