اعدام، افتخار و ارزش اسلامیست

الهام ترابی

 

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران به گزارش احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرد و گفت:اعدام در تمام کشورهای اسلامی جزء ارزشهای اسلامیست.صادق لاریجانی با این گفته خود، ثابت کرد اسلام دقیقا برخواسته از تفکرات همان پیغمبریست که از بدو ورودش به جامعه بشری تا به حالا در حال گرفتن قربانیست. پیغمبری که یا باید دینش را می پذیرفتی یا کشته می شدی .این است رسالت و پیام حقیقی دین اسلام .اعدام و آدم کشی ،جنایت و تجاوز،شکنجه و گرسنگی همگی جزء ارزشهای اسلامی هستند،چون ما به عینه میبینیم به محض ورود اسلام به هر سرزمینی،آزادی بیان و اندیشه، روشنفکری،تمدن و تمام قوانین انسانی به طور کامل از بین می رود.دستاورد حکومت اسلامی به مردم ایران ،رسیدن به مقام دوم در اعدام انسانهاست.جمهوری ننگین اسلامی به دنیا ثابت کرد که با ورود دین به عرصه سیاست ،تمدن و تعقل،آزادی و عدالت از آن سرزمین رخت بر می بندد.ننگ بر دولتی که مردمش را گرسنه می کند تا شکم تروریستهای اسلامی در منطقه خاورمیانه را سیر نگه دارد.نفرین بر دولتی که مردم را با تمام دردهایشان رها کرده و سرمایه های ملی آنها را صرف ساختن بمب و پرورش تروریست می کند.آری گفته آقای لاریجانی حقیقت محض است،زبان اسلام خشونت و کلامش شمشیر است.

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 • سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
 •  فعالیتها:
 • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان
 • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی
 • صحنه دلخراش زجرکش کردن و به آتش کشیدن یک زن، و میکروب نفرت انگیزی به نام اسلام!
 • در دفاع از آزادي بيان در آلمان
 • با تمام قوا از آزادی بیان دفاع کنیم!
 •  
   

  © 2008 - 2018 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.