افسانه وحدت با سلام و تشکر که دعوت ما را پذیرفتید لطفا خودتان را بیشتر برای خوانندگان نشریه برابری معرفی کنید:

من افسانه وحدت هستم۔ فعال حقوق کودکان، سردبیر نشریه کودکان مقدمند به زبان سوئدی، کادر حزب کمونسیت کارگری و همچنین مسئول سازمان اکس مسلم و کمپین «من از مذهب رویگردانم» در سوئد هستم۔

 

صانعی مرجع تقلید شیعیان اعلام داشته که ازدواج دوم مرد باید با رضایت همسر اول باشد وگرنه حرام است . نظرتان در این مورد چیست نظر شما در مورد ازدواج دوم حتی با  رضایت همسر اول چیست؟

 

صانعی در رابطه با حقوق زن و دیدگاه ارتجاعی ــ اسلامی اش به زن٬ تفاوت چندانی با دیگر جانوران اسلامی حاکم بر ایران ندارد. صانعی دارد تلاش میکند در قرن بیست و یکم٬ افکار قرون وسطایی و قوانین ضد بشری اسلامی را هرقدر که بتواند تطهیر کند! “رضایت زن” را باید در دستگاه فکری خون و جنون اسلامی که در محاصره و خطر سرنگونی است بررسی کرد!

قرآن آقای صانعی قرنها پیش از او فتوا داده که زن کالایی در تصرف مرد است. می توان این کالا را شخم زد! میتوان کاشت! میتوان تنبیه کرد٬ اسیرش کرد٬ سنگسارش کرد٬ از آن دو تا و سه تا و چهارتا به تصرف درآورد و . . . این دیگر حد نهایت رعفت اسلامی به حقوق زن است! باید “رضایت” زن اول را بدست آورد و بعد زن دوم را تصاحب کرد٬ بعد رضایت دوتای موجود را بدست آورد و سومی را تصاحب کرد و دراین میان هر تعداد که بتوان صیغه کرد و همزمان در خانه های عفاف اسلامی٬ گشت و گذار کرد!

این دستگاه متعفنی است که نسبت به حق زن٬ نسبت به انتخاب شریک زندگی٬ نسبت به احترام به کل جامعه و رابطه زن و مرد  اینچنین فتوا میدهد! از سر تا پای این افکار مردسالارانه و عشیرتی خون و جنون می بارد! ذره ای انسانیت در آن نیست!

پیش از صانعی در دوره دیکتاتوری شاهنشاهی٬ دستگاه مذهبی آن دوره٬ چند همسری را به مجلس هم کشاند و عملا صورت شرعی آن را حفظ کرد٬ قوانین به اصطلاح مدنی برایش کشف کرد٬ از جمله اینکه مرد بدون اجازه همسرش اجازه تجدید فراش نداشت! شخص اعلیحضرت خودش دست بالا در هوو آوردن داشت! حالا صانعی این آیت الله مدرن جهان اسلام٬ انتهای دفاعش از حقوق زن و نوعا خانواده در این حد است که امر خدا برای چند همسری مرد٬ جایز است! لاکن با رضایت زن تو سری خور اولی که دارد مزه “هوو” از نوع اسلامیش را تجربه می کند!

از صانعی باید پرسید٬ اگر زن بخواهد دو تا شوهر داشته باشد چه می شود!؟ رضایت شوهر اول واجب است!؟ لشگر اسلام کف بر دهان٬ با سنگهای “مقدس” و گودالهای آماده٬ دم در نایستاده تا به جامعه خون بپاشد!؟ زن کشان راه بیاندازد! مفسد فی الارض را در گودالهای کثیف قوانین الهی قربانی کند!؟

 

مشکل صانعی ظاهرا درقانونی کردن و شرعی بودن چند همسری فقط  “رضایت همسر اول” است. همسر دوم هم فعلا  باید در نوبت بماند بعدا اجازه و حق رضایت به او هم عطا می گردد.

 

این جانور اسلامی  برای کی و چی تلاش می کند!؟ برای اینکه به زنان اسیر قوانین اسلامی بقبولاند که زندگی مشترک بارضایت آنها و تسلیم آنها تحملش ساده  تر است!؟

 

صانعی البته مرجع تقلید بسیاری از مدرنیستهای اسلامی و آنها که انطباق حقوق بشر و قوانین اسلامی را در مراسم اهدا جایزه صلح نوبل یکی می کردند است.

شیرین عبادی زن شیعه و مقلد آیت الله صانعی طبعا در انطباق با نص صریح قرآن و احادیث٬ حقوق زن و احترام جامعه را همینقدر می فهمد و درهمین حد نگه خواهد داشت!

صانعی جزو آیت الله های خوب است! مانند روح الله خمینی “بد” نیست! طرفدار مدرنیسم از نوع اسلامیش است! میداند برای قابل هضم کردن این سم باید سراغ “رضایت” اسلامی زن برود!

این آیت الله دوم خردادی هاست! اصلاح طلب است! متدهای امروزی تدفین حقوق زن را بلد است!

 

طبق گفته قرآن مرد مسلمان مجاز است تا ٤ همسر اختیار کند آیا این  فتوای یک مرجع تقلید در این مورد مخالف با گفته اسلام نیست۔

 

در قرآن زن حقیر و فرودست است! بی ارزش و بی حقوق است، اگر نافرمانی کند باید تنبیه شود. زن در قران کشتزار مرد است. نصف مرد ارث میبرد و شهادتش مورد قبول نیست و زن دیگری باید شهادت او را تکمیل کند. اینکه مرد مسلمان حق دارد ٤ زن اختیار کند هم از الطاف الهی قرآن به زنان است.

 

مردم ایران دارند برای آزادی و برابری مبارزه میکنند. درهمین تابستان گذشته دستگیری چند میلیون زن به خاطر آنچه بدحجابی نامیده می شود٬ اعتراض وسیع زنان را به وضع موجود را نشان داد! مردم دارند این رژیم را با احکام قرون وسطائیش روانه زباله دان تاریخ میکنند. این را گشتهای امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی بهتر از هر کس میدانند! مبازات “زنانه” مردم معترض این را مثل تاجی بر تارک خود دارد!

مبارزات روزانه مردم دارد جواب امثال صانعی را میدهد! به همین دلیل او به یاد “عدالت” و “رضایت” افتاده است۔ ترس از اوج گرفتن هرچه بیشتر مبارزات مردم و بخصوص مبارزات زنان برای داشتن حقوق برابر با مردان این جماعت را به گرفتن پزهای عدالت خواهانه قرون وسطایی انداخته است. اسلام را دیگر نمی شود با روپوش لطافت “رضایت” به مردم تحمیل کرد!

 

صانعی در مصاحبه با رادیو آلمان دلیل اعلام این فتوا را مخالفت با آزار و اذیت زنان اعلام داشت! چقدر این آیت الله دیر به میدان نجات اسلام درگرداب تنفر بی پایان مردم پا گذاشته است!

چه اتفاقی افتاده که امروز حرف از منع آزار و اذیت زنان میزنند!؟

صانعی از زمره آیت الله هایی است که میداند احکام سنگسار در قرن ۲١ فقط پایه های اسلام عزیز را سست میکند! میداند این حکومت را به ضرب پرتاب سنگ و خونریزی نمیتوان به حلقوم مردم کرد! این را فهمیده و ناچارا باید راهی برای نجات اسلام عزیزش پیدا بکند!

مردم حکومت اسلامی را با صانعی٬ بی صانعی٬ تحمل نخواهند کرد! دوران فریبکاریهای اینچنینی واقعا سپری شده است!

ترس از اوج گیری مبارزات مردم٬ رفسنجانی را اصلاح طلب میکند، خاتمی را دوباره به صحنه می آورد٬ جنتی عدالت خواه میشود آن هم از نوع عدالت ١٥٠٠ سال پیش! گنجی و سروش نقش ولتر  اسلام را بازی میکنند! جواب مردم به این اراجیف فریاد رسای آزادی و برابریشان است. فریاد یا سوسیالیسم یا بربریت است و شعارهای رادیکالی که در تظاهراتهای روزافزون مردم بر روی بنرها و در دهان ها ست. جامعه ایران هرگز قوانین قرون وسطی این حکومت را نپذیرفت. مقاومت دلیرانه مردم شاهد این مدعاست!

مبارزات زنان علیه تبعیض و نابرابری٬ گسترده ترین و شورانگیز ترین صحنه های مبارزه را آفریده است!

مبارزات روز افزون زنان٬ فریاد رسای انقلاب آزادیخواهانه وبرابری طلبانه جامعه است! این مبازه زیر هیچ عبا و عمامه ای قابل مخفی کردن نیست! این آتشفشان خشم قابل مهار کردن نیست! این را حتی شیرین عبادی و آیت الله صانعی محبوبش هم فهمیده اند!

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • نه به حجاب اجباری!
 • چگونه آتئیست شدم!
 • حجاب سلب حقوق کودک است باید ممنوع شود!
 • روز جهانی حجاب توهین به برابری و حقوق زنان است!
 • تلاش برای تعطیلی‌ مدارس مذهبی‌، بخشی مهم از مبارزه برای احقاق حقوق کودکان است.
 •  
   

  © 2008 - 2019 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.