بار ديگر مهمان بنياد هاينريش بل

 

 

بعد از چند سال که از کنفرانس برلين ميگذرد، اين بار مجددا مهمان بنياد هاينرش بل بودم. بعد از سالها رييس اين بنياد يعني آقاي فوکس راملاقات کردم. اين بار ايشان به خوشامدگويي پرداخت و اعلام کرد که مردم فراري از کشورهاي اسلام زده و کارگران مهاجر از اين کشورها انسان هستند و بايد به عنوان انسان و  نه بعنوان ” مسلمان”  آنها راتعريف کرد.  در اين کنفرانس تخصصي در مورد سياستهاي دولت آلمان در مورد پناهندگي و مهاجرت و نقد اسلام و اسلام سياسي مباحثات جديي در گرفت. بار اول در کنفرانس برلين مهمان بنياد هاينريش بل بوديم که اکثريت حاضرين در کنفرانس با يک حرکت اعتراضي نشان دادند که در ايران خاتمي و خامنه اي و رفسنجاني و همه سران حکومت اسلامي، رهبران يک حکومت فاشيست و ضد انساني اسلامي هستند وبايد محکوم شوند و . اين بار رفته بوديم که به نقد روندي و سياستي بپردازيم که با مماشات با سازمانهاي اسلامي و دادن امتياز به آنهادر آلمان،  زندگي مردم فراري از کشورهاي اسلام زده را با معضلات فراوان روبرو ساخته است. سياستي که  به بن بست کامل رسيده است و مورد اعتراض جدي در جامعه آلمان است

مينا احدي

 

گزارش کوتاهي از برگزاري کنفرانس افقهاي جديد در مورد انتگراسيون و ادغام، اسلام و زنان

 

به دعوت سازمان ناوند و بنياد هاينريش بل، در شهر برلين، کنفرانسي تخصصي در مورد پناهندگي و مهاجرت و ادغام در جامعه آلمان برگزار شد.در اين کنفرانس که با حضور شخصيت هاي متعددي از نمايندگان احزاب و سازمانهاي دولتي و همچنين نماينده وزارت امور داخله آلمان برگزار شد، مينا احدي نيز حضور داشت و در نقد سياستهاي دولت آلمان و همچنين نقد نسبيت فرهنگي و مماشات با سازمانهاي اسلامي سخنراني کرد. موضوع اين کنفرانس چنين اعلام شده بود: افقهاي جديد در مورد ادغام ، اسلام و زنان .

برنامه صبح روز ١٢ دسامبر در شهر برلين و در گالري بيناد هاينريش بل محل برگزاري کنفرانس بعد از خوشامدگويي داگمار کاپلان از سازمان ناوند و همچنين فوکس رييس بنياد هاينرش بل آغاز شد در اين قسمت که بعنوان سخنرانيها تخصصي اعلام شده بود، وولف والتر از وزارت داخله آلمان و بخش مربوط به پناهندگي و اميگراسيون در توضيح سياستهاي دولت آلمان در مورد انتگراسيون حرف زد. سپس دکتر ماتهيلد باوومن در مورد مباحثات جديد در مورد انتگراسيون در آلمان سخنراني کرد. ايشان از مسولين بخش امنيت و مهاجرت وزارت داخله بود.

سومين سخنران اين قسمت مينا احدي مسوول  سازمان اکس مسلم در آلمان بود.موضوع سخنراني مينا احدي”  نقش اسلام سياسي و اسلام در مباحثات جاري در مورد انتگراسيون در آلمان ، يک نگاه انتقادي” ،  بود.

در اين بخش که حدود سه ساعت بطول انجاميد حاضرين بعد از سخنراني سه نفر ، در يک پانل شرکت کردند که با گفت و شنود با حاضرين ادامه يافت. سخنراني انتقادي و صريح مينا احدي در نقد سياست دولت آلمان بارها با کف زدن و ابراز احساسات جمع روبرو شد.

بخش دوم کنفرانس به گروههاي کاري اختصاص داشت و در پايان يک پانل با حضور لاله آکون از حزب سوسيال دمکرات سويم داگدن از حزب چپ آلمان، هارتموت کوشيک از حزب سوسيال مسيحي سيبله لووريشک از حزب ليبرال آلمان برگزار شد و مباحثات با حضور فعال حاضرين به اتمام رسيد.

در اين کنفرانس فشرده يک روزه بارها سياست دولت آلمان در مورد پناهندگان و مهاجرين مورد نقد قرار گرفت و بويژه در مورد رشد سازمانهاي اسلامي و دادن امتياز سياسي و مادي به اين جريانات از سوي دولت آلمان مباحث داغي در جريان بود.-

 

شوراي مرکزي سازمان اکس مسلم

 

 
 اخبار:
 • علی سنگ شده بود 
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 •  
   سمینارها:
 • Against World Hijab Day: Hijab is Sexist and Misogynist
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • متاسفانه لارش ویلکس در یک تصادف رانندگی در گذشت!
 • طالبان مدرن، کابوس زنان افغانستان
 • اسلام و قوانین اسلامی کاملاً در تضاد با انسانیت و ارزش‌های انسانی هست. 
 • خدا را شکر که چادریم. «شهید آزاده نامداری»
 • جامعه اسلامی
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.