در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني

در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني


كنفرانس انتقادي به اسلام به واقعه سياسي مهمي در آلمان تبديل شد


روز شنبه ۳۱ ماه مه، بيش از دويست نفر در سالني در دانشگاه كلن آلمان به سخنان شخصيت ها و فعاليني گوش فردادند، و براي آنها ابراز احساست كردند كه در مورد جهانشمولي حقوق انساني ، در نقد جنبش اسلامي، اسلام سياسي و ضديت اين جنبش با حقوق انساني و ضد زن بودن آن و در نقد سياستهاي دولت آلمان و همكاري حاكمان آلمان با سازمانهاي تروريست اسلامي سخنان آتشيني ايراد ميكردند.
اين كنفرانس يك كنفرانس آلترناتيو در مقابل كنفرانس اسلاميها و دولت بود. سخنرانان به عنوان مدافعان حقوق مردم اين كشور و نماينده مردم فراري از دست اسلام سياسي، به عنوان سخنگويان همه آن كساني كه دولت آلمان و جريانات اسلامي آنها را، “خارجي، و مسلمان مينامند” پشت ميكروفون رفتند و با اعتماد به نفس و اميد به پيروزي سخنراني كردند. مورد استقبال گرم حاضرين قرار گرفتند و راه حلهاي انساني و مدرن خود را ارائه دادند.

اين كنفرانس با قدرت و اعتماد به نفسي كه از خود نشان داد، به گفته تعداد زيادي از حاضرين كه اكثرن از مدافعين حقوق انساني و شخصيتهاي شناخته شده و موثر جامعه آلمان بودند، توانست همه سكولاريستها و آتيست ها و همه مردم معترض در آلمان را نمايندگي كند.

فضاي كنفرانس بسيار دوستانه و متحدانه را اعتماد به نفسي ايجاد كرد و ميتواند مبنايي براي پيشروهاي بزرگتر باشد. اين كنفرانس از ساعت 10 صبح شنبه تا ساعت 22 ادامه دادشت و يكشنبه اول يوني از ساعت 10 تا 13 ادامه خواهد داشت. كنفرانسي كه با شور و شوق آغاز شد با اميدواري به ايجاد تغيير روز اول كار خود را به پايان رساند.
اين كنفرانس يكشنبه نيز ادامه دارد.
خبر اين كنفرانس و سخنرانيهاي مطرح شده در آن، امروز اول صبح يكشنبه در صدر اخبار آلمان است. دهها خبرنگار روز شنبه اين كنفرانس را پوشش خبري داده و امروز در رسانه هاي متعددي در صفحه اول عكس اين كنفرانس ومضمون انتقادات به دولت و سازمانهاي اسلامي درج شده است. اين كنفرانس يكبار ديگر اثبات كرد كه جامعه به انتقاد و راه حل درست احتياج دارد و رهبران و متفكرين اين نقد و مبارزه عليه جنبش كثيف اسلامي و مدافعين حقوق جهانشمول انساني را پاس ميدارد.
گزارش كاملتر اين كنفرانس به زودي منتشر ميشود.


محمد آسنگران
1يوني 2008

 

,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.