سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم

كودكان و نوجوانان در سلولهاي مرگ

………………………………………………………………………………….

دعوت به کنفرانس عليه حجاب کودکان در شهر دوسلدرف آلمان

آگاهگري بجاي پرده پوشي

ممنوعيت حجاب کودکان

……………………………………………………………..

کنفرانس دفاع از آزادی بیان

روز شنبه ۲۲ ماه نوامبر به دعوت سازمان اکس مسلم و امانیستهای استکهلم و با حضور لارش ویلکس کنفرانسي در دفاع از آزادی بیان و علیه اسلام سیاسی برگزار شد.گزارش و عکس لینک یوتیوب

         Mahin Alipour-intervju-2 på persiska                            Mahin Alipour-intervju-2 på persiska        
Lars Vilks   Afsaneh Vahdat  Dilsa Demirbag  
Arne Ruth   Ingwar Åhman- Eklund  Mina Ahadi  
Mahin Alipour   Debatt-1  Debatt-2 

 

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 • سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
 •  فعالیتها:
 • مدارس مذهبی
 • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان
 • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی
 • صحنه دلخراش زجرکش کردن و به آتش کشیدن یک زن، و میکروب نفرت انگیزی به نام اسلام!
 • در دفاع از آزادي بيان در آلمان
 •  
   

  © 2008 - 2018 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.