طنين شعار” اعدام همجنسگرايان در ايران بايد متوقف شود” در خيابانهاى استکهلم!

امسال هم مانند سالهاى گذشته هفتۀ فستيوال همجنسگرايان در شهر استکهلم (پرايد) فرصت مناسبى بود براى ما فعالين ايکس – مسلم تا جنايات جمهورى اسلامى در مورد رفتار به شدت غير انسانى به همجنسگرايان در ايران را افشا کنيم.

سه روز متوالى با داير کردن ميز اطلاع رسانى  در مورد اعدام در ايران توجه هزاران  نفر را به توحش جمهورى اسلامى  جلب کرديم. امسال روزهاى پرايد مصادف بود با گسترش اعدامها در ايران. يکى از روزنامه هاى پر تيراژ سويد مقاله اى تحت عنوان “هفتۀ قرون وسطى در ايران” چاپ کرده بود که نقد تندى بود به سياست ضد بشرى جمهورى اسلامى. اين مقاله موضوع اعدام در ايران را در سطح بسيار وسيعى در جامعه مطرح کرده بود و اين کار افشاگرى ما را آسانتر ميکرد. بر روى ميز اطلاع رسانى  ما جزوۀ کوچکى در مورد وضع همجنسگرايان٬ اطلاعيه اى در مورد آمار همجنسگرايان در ايران٬ و اطلاعيه اى در مورد قوانين اسلام دربرخورد به همجنسگرايان قرار داشت که توجه بسيارى را به خود جلب کرد.

علاوه بر اينها ما يک کيفر خواست عليه جمهورى اسلامى تهيه کرده بوديم که جمهورى اسلامى را به خاطر اعدام همجنسگرايان٬ و شکنجۀ آنها محکوم ميکرد. از بازديد کنندگان ميخواستيم که اين کيفر خواست را امضا کنند. هزاران نفر آنرا امضا کردند و به اين ترتيب انزجار خود را عليه اين حکومت قرون وسطى در ايران اعلام نمودند. در اين سه روز بارها مورد تشويق قرار گرفتيم. از ما سوال ميکردند با اين امضاها چه ميکنيد؟ و ما ميگفتيم امضاهاى شما به ما کمک مى کند تا نمايندگان پارلمانهاى کشورهاى اروپايى را وادار ميکنيم تا جمهورى اسلامى را به خاطر اعدام محکوم کنند و تحت فشار بگذارند تا به اين توحش پايان دهد. آنها خودشان دوستانشان را هم دعوت به امضا ميکردند. همچنين در محکوميت سنگسار در ايران کارت پستالى تهيه کرديم که از مردم خواستيم آنرا امضا کنند و براى  دفتر سازمان ملل پست کنند که آن هم مورد استقبال قرار گرفت. در اين چند روز علاوه بر جمع آورى امضا مبلغ قابل توجهى هم کمک مالى جمع آورى کرديم.

مسئولين پرايد در قسمت سمينارها  يک ساعت به اکس مسلم  اختصاص دادند و افسانه وحدت از طرف اکس مسلم ضمن نمايش فيلمى در مورد وضعيت همجنسگرايان در ايران  در مورد رفتار حکومت اسلامى ايران در اين مورد سخنرانى کرد.

روزشنبه ۲ آگوست کارناوال پرايد بود. ما در کارناوال هم شرکت کرديم. باندرل بزرگ” اعدام همجنسگرايان در ايران بايد متوقف شود” وعکسهاى دو نوجوان که به خاطر همجنسگرايى در ايران اعدام شدند همينطور باندرول سرخ و زيباى نام تشکل ايکس_مسلم به زبان سوئدى  بر دوش فعالين اين تشکل در خيابانهاى استکهلم به حرکت آمد و شعار” اعدام همجنسگرايان در ايران بايد متوقف شود”از دهان هزاران نفر فرياد زده شد. در طول راهپيمايى دهها بار با کف زدن و ابراز احساسات پرشورمردمى قرار گرفتيم که خود را در کنار مردم ايران ميدانند.

دوستان بسيارى در انجام کارهاى مربوط به هفته پرايد به ما کمک کردن که ذکر اسامى  آنها در اين گزارش نمى کنجد من از همين جا از همه آنها تشکر مى کنم و دست همگى را مى فشارم .

 

سيما بهارى

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 • سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
 •  فعالیتها:
 • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان
 • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی
 • صحنه دلخراش زجرکش کردن و به آتش کشیدن یک زن، و میکروب نفرت انگیزی به نام اسلام!
 • در دفاع از آزادي بيان در آلمان
 • با تمام قوا از آزادی بیان دفاع کنیم!
 •  
   

  © 2008 - 2018 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.