فیلمی که جریانات اسلامی را به دنیا شناساند

همانطور که میدانید و یا شاید دیده باشید اخیرا یک کارگردان آمریکایی فیلمی درباره محمد ساخت هر چند که ساخت این فیلم از خیلی جهات اشکال داشت .اما این فیلم حاوی حقایقی بود بس انکار ناپذیر در باره اسلام سیاسی.بسیاری از گروهای اسلامی مخصوصا در خاورمیانه و کشورهای آسیایی در اعتراض به این فیلم برخاستند و دست به کارها و جنایاتی زدند که ثابت کرد هر آنچه که در آن فیلم به نمایش در آمده شده حقیقت بوده است  که چهره واقعی اسلام سیاسی و جریانات اسلامی  را بدنیا نشان داد.قبلا هم فیلمهایی اینچنینی در باره پیامبران مذاهب دیگر ساخته شده اما هرگز کسی ندید که سفیری را  کشته و یا خیابانی به آتش کشیده شود.جریانات اسلامی به دنیا ثابت کردند که دینشان اگر رنگ سیاسی بخود بگیرد رسالتی به جز آدم کشی و وحشی گری ندارد.ثابت کردند که تفکرشان تفکر ماقبل تاریخیست و قانونشان قانون جنگل. جریانات اسلامی  به دنیا فهماندند که پیرو پیغمبری هستند که شخصیتش به وضوح در آن فیلم به نمایش در آمد. در واقع مردم دنیا توقعی به جز این جنایات از اسلام  ندارند چون پرونده اسلامیها در مسالمت و مصالحت در دنیا سیاه است.اساسا تفکر و عقیده جریانات اسلامی  بر اساس تمدن و تعقل نیست آنها فقط آدم کشی و آشوب را خوب میدانند.اینکه آدمان بیگناه باید تاوان گناه گناهکاران را پس بدهند این است رسالت واقعی محمد و پیروانش پس با کمی مقایسه و مروری به تاریخ میبینیم که تمام محتویات آن فیلم حقیقتی محض بود.

الهام ترابی

مرگ بر جمهوری ننگین اسلامی           

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 • سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
 •  فعالیتها:
 • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان
 • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی
 • صحنه دلخراش زجرکش کردن و به آتش کشیدن یک زن، و میکروب نفرت انگیزی به نام اسلام!
 • در دفاع از آزادي بيان در آلمان
 • با تمام قوا از آزادی بیان دفاع کنیم!
 •  
   

  © 2008 - 2018 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.