نشریه سازمان اکس مسلم

 

   ضد دین

   نشریه سازمان اکس مسلم

   کمپین ما از مذهب روی برگرداندیم

www.exmuslim.net

www.ex-muslime.de

www.ex-muslim.org.uk/index.html

 

 

 

 

 

 

سردبیر: سعید اصلی

saidasli@yahoo.de

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

 

 
 اخبار:
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • تناقضات قرآن: قسمت اول
 • حمله اسلامیها به ایران
 • ارمغان اسلام برای 53 کشور دنیا
 • قوانین برده داری در قرآن
 • برده داری در اسلام و قرآن
 •  
   

  © 2008 - 2019 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.