چاپ مجدد کاريکاتورهای محمد در سایت های اینترنتی دانمارک

امروز سه شنبه 23 بهمن 1386خبر مهمی در سایت اینترنتی  به چاپ رسید.خبر اینه که قرار است، فردا چهار شنبه بار دیگر روزنامه یولندس پوستن دانمارک کاریکاتورهای مربوط به محمد را به تصویر کشاند.

اما چه دلیلی باعث شد که آنها تصمیم به چاپ مجدد کاریکاتورهای محمد بگیرند، نیز شنیدنی است.

آقای کورت وستر گارد طراح کاريکاتورهای محمد بیشتر از 2 سال است که مخفیانه و دور از همسرش زندگی میکند.او گفته  کسانی در شهر آرهوس محل سکونت ایشان نقشه ترور ایشان را کشیده اند و او در حال حاضر زندگیش را مدیون کسی به نام پت میداند! او همچنین تاکید نمود که مسلمانان باید این نکنه را مورد توجه خود قرار دهند که در این کشور هر کسی حق دارد هر چه که مایل باشد را طراحی نماید!

و ظاهرا این اظهارات جناب کورت وستر گارد دلیلی بر چاپ مجدد کاریکاتورهای محمد شده است، و مسئولین روزنامه یولندس پوستن  در راستای همدردی با جناب کورت وستر گارد صریحا اعلا م کردند، که ما با چاپ مجدد کاریکاتورهای محمد میخواهیم به مسلمانان بگوییم که هراسی از آنها نداریم!

 

همچنین کاظم سعید رییس مسلمانان شهر آرهوس در عکس العمل به این اظهارات  گفته که از نظر ما  این ماجرا خاتمه یافته است و بهتر است دوباره شروع نشود!

 

شواهد نشان از آن میدهد که جنگی دیگر در پیش است!

 

لینکها ی مربوط به چاپ امروز کاریکاتورها ی محمد.

 

http://www.dr.dk/

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/02/12/120108.htm

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/02/12/161924.htm

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/02/12/125217.htm

 

مراد شیخی

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 • سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
 •  فعالیتها:
 • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان
 • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی
 • صحنه دلخراش زجرکش کردن و به آتش کشیدن یک زن، و میکروب نفرت انگیزی به نام اسلام!
 • در دفاع از آزادي بيان در آلمان
 • با تمام قوا از آزادی بیان دفاع کنیم!
 •  
   

  © 2008 - 2018 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.