رضا محبی

حکم سنگسار افغانستان

حکم سنگسار افغانستان
سنگسار در قانون جزایی کیفری افغانستان بر اساس ماده 31 و 32 گنجانده شده است ؛ همین حکومت اسلامی افغانستان است که نقدی بر خود قانون سنگسار وارد نمیدانند و سعی در حذف این قانون ضد بشری نمیکنند؛ بلکه دنبال حاشیه هستند که نخست باید مطمئن شوند که آیا رابطه جنسی صورت گرفته است یا نه؟!..که اگر صورت گرفته باشد در نهایت فرد قربانی را از سنگسار گریزی نیست

بنابراین  نقدی بر طالبان وارد نیست زیرا ایشان قانونی عمل کردند براساس قانون عدلی کشور , حال چه تفاوتیست بین اینکه اشرف غنی و عبدالله سنگ را به سمت قربانی پرتاب کنندیا یک شهروند  عادی افغان یا اسلامگرایان تندرو طالبان!؟

به منظور تقبیح و محکوم کردن عمل سنگسار رخشانه از سوی طالبان، در همین روزها تظاهراتی در استکهلم و خود افغانستان تدارک دیده اند ,اگرچه مردم افغانستان و ،،اسلامگرایان میانه رو ،،  و احزابی مثل حزب همبستگی افغانستان ، صرفاً این حرکت طالبان را محکوم میکنند نه خود عمل شنیع ‫#‏سنگسار‬ را …این کاملاً مضحکانه و ملال انگیز است!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.