دو خواهر و یک برادر قرآن را در شهر مانیسا ترکیه به آتش کشیدند

روز جمعه ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ دو زن و یک مرد که خواهر و برادر بودند بعد از اتمام نماز جمعه مقابل درب مسجد  یکی از شهرهای ترکیه به نام مانیسا قرآن را به آتش کشیدند.

بعدازاینکه تعدادی از نمازگزاران متوجه می‌شوند که آن‌ها دارند قرآن را آتش می‌زنند، این سه نفر را موردحمله قراردادند.

بلافاصله پلیس در محل حاضر شده و این سه نفر را دستگیر می‌کند وآن ها را  به اداره پلیس منتقل می‌کنند.

 

شایان‌ذکر است که از وضعیت فعلی این سه نفر در اداره پلیس شهر مانیسا خبری در دست نیست.

به گفته پناه‌جویان ایرانی در ترکیه و به‌خصوص پناهجویان ایرانی در شهر مانیسا احتمال دیپورت این سه نفر به کشور ایران وجود دارد.

 

نهاد اکس مسلم بشدت نگران جان این افراد است و از دولت ترکیه و مقامات محلی در شهر مانیسا میخواهد فورا این پناهجویان را آزاد کرده و بویژه در مورد عواقب خطرناک دیپورت این پناهجویان به ایران به دولت ترکیه اخطار میدهد.

نهاد اکس مسلم در آلمان

۲۵ ژانویه ۲۰۱۵

 

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 • سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
 •  فعالیتها:
 • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان
 • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی
 • صحنه دلخراش زجرکش کردن و به آتش کشیدن یک زن، و میکروب نفرت انگیزی به نام اسلام!
 • در دفاع از آزادي بيان در آلمان
 • با تمام قوا از آزادی بیان دفاع کنیم!
 •  
   

  © 2008 - 2017 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.