سه فرد ایرانی در مانیسای ترکیه قرآن را به آتش کشیدند
سه فرد ایرانی در مانیسای ترکیه قرآن را به آتش کشیدند
پخش 5 بهمن 1393 به روز رسانی 5 بهمن 1393

A A

شهر مانیسای ترکیه دیروز شاهد اعتراض غیرعادی ۳ ایرانی شد

۱ مرد و ۲ زن ایرانی که خواهر و برادر بودند، دیروز جمعه مقابل مسجد حاجی یحیی در این شهر آمده و منتظر پایان نماز جماعت شدند.با پایان نماز و خروج نمازگزاران از مسجد ، مرد ایرانی مقابل چشم نمازگرازان بر روی قرآن الکل ریخته و آن را به آتش کشید. ۲ خواهر نیز قرآن را زیر پا نهاده و شروع به لگدمال کردن آن کردند.
در حالیکه تعدادی از نمازگزاران قرآن را از دست این فرد گرفته و آن را خاموش کردند، تعدادی دیگر بهت زده مشغول تماشای حادثه بودند. در این هنگام گروهی  نیز اقدام به کتک زدن این افراد کردند. مقابل مسجد جو آشوب بوجود آمد و پلیس درخواست نیروی کمکی کرد.
۳ ایرانی توسط پلیس از دست نمازگزاران عصبانی و خشمگین نجات داده شده و پس از انجام معاینات پزشگی در بیمارستان به اداره پلیس امنیت منتقل شدند.
پلیس ترکیه از فاش کردن نام این افراد و دین آنها خودداری کرده و در توضیحات مربوط به حادثه گفت: این کار یک کار سازمانی نبوده و حادثه تروریستی نمی باشد. این ۳ فرد ایرانی ۲ ماه قبل با اعلام اینکه در ایران فشار و سرکوب گری دینی اعمال می شود و با هدف رفتن به کشورهای غربی به دفتر سازمان ملل متحد در ترکیه پناهنده شده اند و قرآن را نیز را نیز با هدف تسریع امور مربوط به اعزام آنها به کشورهای غربی آتش زده اند.

به نقل از:

http://www.trt.net.tr/persian/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/2015/01/25/%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF-152109

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 • سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
 •  فعالیتها:
 • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان
 • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی
 • صحنه دلخراش زجرکش کردن و به آتش کشیدن یک زن، و میکروب نفرت انگیزی به نام اسلام!
 • در دفاع از آزادي بيان در آلمان
 • با تمام قوا از آزادی بیان دفاع کنیم!
 •  
   

  © 2008 - 2017 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.