حرفهای کسی که از اسلام دست کشیده است

 
 اخبار:
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • ضررهای روزه گرفتن
 • زنان در نهج البلاغه
 • خشونت در قرآن
 • تناقضات قرآن: قسمت اول
 • حمله اسلامیها به ایران
 •  
   

  © 2008 - 2019 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.