ماه: ژانویه 2019

  • روز جهانی حجاب توهین به برابری و حقوق زنان است!

    روز جهانی حجاب توهین به برابری و حقوق زنان است!

    در سال ٢٠١٣زن محجبه آمریکایی ـ نظمه خان، روز اول فوریه را روز جهانی حجاب نام نهاد و در این روز از زنانی که خودشان هم مسلمان نیستند در خواست می کند که حجاب سر کرده و تجربه خودشان را از حجاب بیان کنند. این آکسیون در بهترین حالت یک مضحکه تلخ است، چرا که […]

  • تجاوز

    تجاوز

      تجاوز زنان از جمله قربانيان اصلي تجاوز جنسي اند كه بيشترين شان بخاطر شرم و گناه كه اين افكار زاييده ي وجود حكومت ديكتاتوري اسلامي حاكم بر جامعه ايران است و بي پناهي متاسفانه قضيه را پيگيري نمي كنند و با تاسف یکی از مشکلات دردآور در کشور ما قربانی شدن تعدادی از زنان […]