ماه: آوریل 2019

  • نه به حجاب اجباری!

    نه به حجاب اجباری!

    یکی از قوانینی که در روزهای اول انقلاب اسلامی زمزمه آن ایجاد و بوسیله تندروهای مذهبی آن زمان به شدت پیگیری شد قانون حجاب بود. مخالفتهای گسترده زنان و مردان آزادی خواه نیز به سرانجامی نرسید و جمهوری اسلامی که با شعار آزادی مستقر شده بود حتی آزادی پوشش را هم برنتابید و به شدیدترین […]