ماه: جولای 2019

 • پیامبر چیست؟

  پیامبر چیست؟

  یکی از اندیشمندان میگوید «پیامبران اشخاصی هستند که از طرف خدا دروغ میگویند.» پیامبر اصولا یک پدیده سامی و یهودی است، در هیچ کجای جهان کسی پیدا نمیشد که بگوید یک پیامبر است. پدیده وحی گرفتن یک قضیه مربوط به فرهنگ مردمان سامی است. زرتشتیان زرتشت را یک آموزگار میدانند نه یک پیامبر یا شخصی […]

 • آیات زن ستیزی قرآن

  آیات زن ستیزی قرآن

  اسلامگرایان همواره در طول تاریخ توسط انسانگرایان و خردگرایان محکوم به زن ستیزی و زیر پا گذاشتن حقوق مسلم زنان شده اند. در این برگ نشان داده خواهد شد که در بسیاری از موارد این زن ستیزی اسلامگرایان برخاسته از آموزه های زن ستیزانه قرآنشان است. شماره صفحات تنها در مورد قرآنهایی صدق میکند که […]

 • آیه های بی عدالتی و فساد در قرآن

  آیه های بی عدالتی و فساد در قرآن

  النساء آیه 88 صفحه 93   چیست شما را که درباره منافقان دو گروه شده اید، و حال آنکه خدا آنان را به سبب کردارشان مرودو ساخته است؟ آیا میخواهید کسی را که گمراه ساخته هدایت کنید؟ و تو راهی پیش پای کسی که خداوند گمراهش کرده نتوانی نهاد.   سوره النسا آيه 143   […]

 • ادیان

  ادیان

  عده ای از انسان های زیرک و باهوش از تمایل انسان به وجود یک خالق و یک موجود قدرتمند در جهان هستی، بیشترین سوءاستفاده را کردند. این انسان های زیرک ، خودشان را فرستاده و برگزیده ی خدا دانستند و نام خودشان را پیامبر گذاشتند. آن ها به انسان های دیگر گفتند که خدا ما […]

 • خدا

  خدا

  یکی از مهم ترین موضوعات تاریخ بشری ، موضوع خدا می باشد. اما واقعا خدا چیست و تصور خدا چگونه در بین انسان ها ، ایجاد شد؟ انسان خودش را در برابر محیط پیرامونش ضعیف می دید. انسان به طور طبیعی و غریزی و درونی ، تمایل دارد که قدرت بی پایان و بی حد […]