ماه: اکتبر 2019

 • پیوستگی اتفاقات موجود در جهان هستی

  پیوستگی اتفاقات موجود در جهان هستی

  در مورد پیوستگی و وابستگی و پایستگی اتفاقات و رخدادهای موجود در جهان هستی، باز هم اصل پایستگی برقرار است.   بند اول : هیچ اتفاقی به طور خود به خودی ، رخ نمی دهد.   اتفاق a را در نظر بگیرید. اتفاق a به طور خود به خودی به وجود نیامده است و حتما […]

 • اصل پایستگی یا پایداری

  اصل پایستگی یا پایداری

  یکی از اصول مهم ، اساسی ، بنیادی ، بدیهی و منطقی در جهان هستی ، اصل پایستگی یا پایداری می باشد. اصل پایستگی دارای دو بند مهم می باشد.   بند 1 – از هیچ ، چیز به وجود نمی آید. به عبارت دیگر ، هر چیزی دارای منبع و منشا می باشد که […]

 • جهان هستی

  جهان هستی

  جهان هستی همه ی آن چیزی هست که وجود دارد. جهان هستی هیچ گونه آفریننده و خالقی نداشته است. جهان‌ هستی، بی نهایت و نامحدود می باشد.   جهان هستی از یک سو تا اندازه ها و ابعاد بی نهایت کوچک ادامه پیدا می کند و از سوی دیگر تا اندازه ها‌ و ابعاد بی […]