پیوستگی اتفاقات موجود در جهان هستی

در مورد پیوستگی و وابستگی و پایستگی اتفاقات و رخدادهای موجود در جهان هستی، باز هم اصل پایستگی برقرار است.

 

بند اول :

هیچ اتفاقی به طور خود به خودی ، رخ نمی دهد.

 

اتفاق a را در نظر بگیرید.

اتفاق a به طور خود به خودی به وجود نیامده است و حتما اتفاق یا اتفاق هایی بوده اند که رخ داده اند تا اتفاق a رخ دهد.

این اتفاق(یا مجموعه ی اتفاقات) که باعث رخ دادن اتفاق a شده اند را اتفاق b می نامیم.

 

اتفاق b به طور خود به خودی به وجود نیامده است و حتما اتفاق یا اتفاق هایی بوده اند که رخ داده اند تا اتفاق b رخ دهد.

این اتفاق(یا مجموعه ی اتفاقات) که باعث رخ دادن اتفاق b شده اند را اتفاق c می نامیم.

 

اتفاق c به طور خود به خودی به وجود نیامده است و حتما اتفاق یا اتفاق هایی بوده اند که رخ داده اند تا اتفاق c رخ دهد.

این اتفاق(یا مجموعه ی اتفاقات) که باعث رخ دادن اتفاق c شده اند را اتفاق d می نامیم.

و …

می بینیم که این سلسله و زنجیره ، به طور بی نهایت و بی کران ، ادامه پیدا می کند.

 

پس نتیجه می گیریم که هیچ اتفاقی به طور خود به خودی رخ نمی دهد و هر اتفاقی حتما علت و منشا دارد.

 

 

بند دوم :

هیچ اتفاقی ، بدون نتیجه و اثر رخ نمی دهد.

به بیانی دیگر ، هر اتفاقی دارای نتیجه و اثر می باشد و اتفاق یا اتفاق های دیگر را به وجود می آورد.

 

اتفاق a را در نظر بگیرید.

وقتی اتفاق a رخ می دهد ، در نتیجه ی رخ دادن اتفاق a ، اتفاق یا مجموعه اتفاقاتی دیگر رخ می دهد که آن را اتفاق b می نامیم.

 

وقتی اتفاق b رخ می دهد ، در نتیجه ی رخ دادن اتفاق b ، اتفاق یا مجموعه اتفاقاتی دیگر رخ می دهد که آن را اتفاق c می نامیم.

 

وقتی اتفاق c رخ می دهد ، در نتیجه ی رخ دادن اتفاق c ، اتفاق یا مجموعه اتفاقاتی دیگر رخ می دهد که آن را اتفاق d می نامیم.

و …

همان طور که می بینیم ، این سلسله و زنجیره به طور بی نهایت و بی کران ادامه می یابد.

 

پس نتیجه می گیریم که هیچ اتفاقی ، بدون نتیجه و اثر رخ نمی دهد و هر اتفاقی که رخ می دهد ، حتما باعث رخ دادن اتفاق یا مجموعه اتفاقات دیگر می شود.

 

از مجموع مطالب بالا می توان نتایج زیر را گرفت :

۱- همه ی اتفاقات موجود در جهان هستی ، به یک دیگر وابسته هستند و با یکدیگر مرتبط هستند.

 

۲- زنجیره ی اتفاقات و رخدادهای موجود در جهان هستی ، هیچ گاه آغازی نداشته و پایانی نخواهد داشت.

به بیانی دیگر ، زنجیره ی اتفاقات و رخدادهای موجود در جهان هستی ، نامحدود و بی نهایت می باشد.

 

3ـ هیچ گونه آفریننده و خدایی برای جهان هستی وجود ندارد.

 

نویسنده: Daniel Nilsson

 
 اخبار:
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • Against World Hijab Day: Hijab is Sexist and Misogynist
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • خدا را شکر که چادریم. «شهید آزاده نامداری»
 • جامعه اسلامی
 • آزادی دین واعتقاد
 • “نواندیشی اسلامی” از چاه اسلام به چاه عرفان!
 • بكارت، پرده حقارت و بندگى
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.