چند خبر 24.10.2019

 
 اخبار:
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 •  آتئیسم، راه نجات
 • داعش ـ جمهوری اسلامی
 • روياى رنگين كمانى يك زن
 • لحظه هاى مقدس كودكى ام
 • من فریاد میزنم مسلمان نیستم!
 •  
   

  © 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.