فرزند کوروش، وارث شيعه

رضا سرلک  – 7 سپتامبر 2019

 

فرهنگ برخواسته از هژموني حکومت اسلامي در ايران طي چهل سال، پر از دروغ و تزوير و تظاهر است و پويايي، که لازمه حرکت رو به جلوي جامعه و نهادهاي زيرمجموعه آن است، جاي خود را به رکود و عقب ماندگي داده است. از مهمترين آسيب هاي اجتماعي در کشورهاي اسلام زده ميتوان به ويراني و سپس جايگزيني فرهنگي اشاره کرد که قدرت حاکم با ابزارهاي گوناگوني چون مذهب، ملي گرايي و … اين هژموني فرهنگي اش را پيش ميبرد. جامعه اي آکنده از عناصر توسعه يافته حکومتي و معين در امر فرهنگسازي و جامعه اي مملو از دستگاه هاي دروغ ساز که جز توليد و بازتوليد عناصر غير اخلاقي و غير انساني نميتوان از آن انتظار داشت. جامعه اي تهي از مفهوم انسانيت که حاصل پراتيک حکومتي ست که آگاهي عمومي را سرکوب ميکند و تکامل اجتماعي را در تضاد با منافع خود ميبيند و با کوچکترين اعتراض و انتقادي دستگاه سرکوبش را به صف ميکند. و حاصل، جامعه اي که فقر در آن به يک فرهنگ تبديل شده و تا آنجا پيش رفته که از ثروتمند تا فقيرش دوست دارند دستشان را براي غذايي دراز کنند و آنچه سهمشان شده را متبرک بخوانند! و خاصه در ايران، جامعه اي که خود را فرزند کوروش ميداند و همزمان وارث شيعه نيز هست! جامعه ناسيوناليست زده و جامعه اي دين زده! جامعه اي که داعيه دار شوونيسم مذهبي و شوونيسم ناسيوناليستي است. اين ها اثرات هژموني فرهنگي اسلام سياسي ست که حتي براي کوچکترين اختيار انسان حکم صادر کرده و چاره اي جز انتخاب آنچه صلاح اسلاميت و ايرانيت است را باقي نگذاشته! فرهنگي که والاترين هدفش بسط و گسترش فرومايگيست براي کنترل جامعه اي که از آن ارتزاق ميکند. فرهنگ اسلامي-ايراني!

 
 اخبار:
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • اعتراض نتیجه می ‌دهد!
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • چطور شد که مرتد شدم ؟
 • آزادی بیان  بدون قید و شرط است!
 • در شمال غربی پاریس، اسلامیستها سر یک معلم را از تنش جدا کردند، چرا که او کاریکاتور محمد را به شاگردانش نشان داده بود!
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.