ماه: ژوئن 2020

 • رحمت های بی پایان، آرمین عنایتی

  رحمت های بی پایان، آرمین عنایتی

  برای به بند کشیدن ابدی انسان کافی است ذهنش را با ندانستن و جهل تغذیه کنید. از آنجا که جسم و ذهن انسان مدام در حال تغذیه است باید غذای ذهن او را نیز همچون غذای جسمش مسموم کرد، با اندیشه‌های کشنده ای همچون دین و باور به خرافات. از همان روزهای اول زندگی‌ جسم […]

 • تولید و تولد

  تولید و تولد

  آرمین عنایتی انسان همواره در چرخه‌ی تولید است. گاهی فرایند تولید در درون بدنش در جریان است. او می‌تواند پسماند های چرخه‌ی جسمی و ذهنی خود را تولید و دفع کند و به کمک چرخه های فکریِ مسمومِ خود اذهان جمعی را آلوده و جامعه‌ای غرق در جهالت را بپروراند، همانند جنایات ثبت شده در […]