جامعه اسلامی

جامعه اسلامی

جامعه اسلامی، جامعه‌ای است که اساس آن را مرد سالاری و نقض حقوق زنان تشکیل میدهد و به مردان قدرت داده شده است  که زنان باید تابع مردان باشند و هر چه را که میخواهند با شریعت انجام دهند و به زنان هم یاد داده شده که کشتزار برای مردان باشند و برای خوشبختی تن به ازدواج دهند و  خود را به

جامعه مردسالار تحویل دهند

یعنی برای خوشبختی منتظر شوهر باشند

یعنی اینکه شوهر می‌تواند تا چهار تا زن بگیرد

این یعنی فحشا

منتها در شکل پوشیده اسلامی و مقبول آن

در چنین جامعه‌ اسلامی، زن در قبال کالایی که دارد، به دنبال شوهر میگردد و مرد نیز در قبال قدرت و جامعه مردسالار که وجود دارد، به دنبال زن ( طبق شریعت اسلامی 4 کشتزار) می گردد

در این جامعه اسلامی ، هیچ یک از طرفین هنگام انجام این مبادله از عمل خود احساس شرمندگی نمی کنند، زیرا طبق شریعت اسلام عمل می کنند و به باطن عملی که انجام میدهند احساس خوبی دارند و زشتی و قباحت  آن با دستورات اسلامی پوشانیده می‌شود

برعکس، تصویری که آنان از عمل خود دارند یک تصویر اسلامی است. بدین معنی که پرداخت مخارج زن و تابع بودن زن به مرد احساسی مردانگی و غرور و به زن احساس ارزشمندی، احترام و مورد علاقه واقع شدن را می‌دهد. در این جامعه مبتنی بر مالکیت خصوصی و در جامعه ای که معیار ارزشی، مردان است جز این هم نمیشه انتظار داشت.

یکی از تناقضات جامعه اسلامی این است که زن باید تابع مرد باشد وزن فکر می کند دارایی جز تن فروختن ندارد و برای بدست آوردن شوهر خود را به نمایش میگذارد تا در خانه پدری ترشیده نشود و مرد که قدرت دارد حربه اصلی اش میشود قدرت اقتصادی و موقعیت اجتماعی که آن را با شغل، خانه و ماشین خوب در معرض نمایش می گذارد و در نتیجه یعنی جامعه مردسالار است

در جامعه‌ای اسلامی که مردان تعیین کننده رابطه باشد و این قدرت تنها در اختیار یک طرف معادله (مرد) گذاشته شده و بدتر از آن، اینکه زن نیز به عنوان قربانی به چنین رابطه‌ای تن داده، خود مشوق و پاسدار آن میگردد. در اینصورت رابطه با هر توجیهی که بر سر آن سوار شود چیزی جز مبادله تن دادن در برابر شریعت یعنی فحشا نخواهد بود.

به عبارت ساده، هر زنی که فکر میکند جفت جنسی‌اش باید مخارج او را بپردازد کاری جز فحشا انجام نمی‌دهد. حتی اگر این جفتِ جنسی شوهر او باشد

انتظار خرج کردن پول به علامت نشان دادن عشق تا وقتی که یکطرفه باشد نوعی فحشا در پوشش کاذب دوست داشتن است.

جامعه اسلامی، همواره با اخلاقیات خود بر هر کار زشتی، تا وقتی که به نفعش باشد، لباس زیبا می‌پوشاند

این جزیی از جامعه اسلامی و فرهنگ مردسالارانه است که زنان را نیز آلوده به خود و به شریک جرم خویش تبدیل کرده

(روز جهانی اتئیست را تبریک میگم به همه اتئیستها )

(Atheist& اتئیست )

 Mohammad Saberi


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.