خدا را شکر که چادریم. «شهید آزاده نامداری»

مرا با پانکیزم حیوان دوستی و انسان دوستی و خرده بورژوازی کاری نیست. با خبر فوت آزاده نامداری ناراحت نشدم! طبیعتاً به عنوان انسان حس خوشحالی هم ندارم. هیچ کس از کشته شدن سرباز دشمن سرور و شادی نمی کند.
او در صف دشمن بود، و یونیفرم دشمن را به تن داشت! مثل همه زنانی که فیلسوفانه ابراز می‌کنند خودم حجاب برتر را انتخاب کرده ام و زوری نبوده.
هر چند سلبریتی های ریاکار و چهره های شناخته شده رژیم که همگی خود بازوی حمایتی صدا و سیمای زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی میباشند،  امروز انگشت اتهام این مرگ را در چشم مردم فرو می کنند و میگویند شما مقصرید!
ولی این ما نبودیم که فرهنگ وحشت و خشونت و ترور را ترویج دادیم. ما زنان ایران جمیع مظلومان عالمیم و خشم ما به شما صرفا به جهت عشقمان به مردم, به زنان و همه انسانهاست.
نان به نرخ روز خور امروز, بدان که سرنوشت تو همگام با این رژیم است!  «شهادتت مبارک!!!»

کماله قبایی, ۳۱ مارس ۲۰۲۱

 
 اخبار:
 • علی سنگ شده بود 
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 •  
   سمینارها:
 • Against World Hijab Day: Hijab is Sexist and Misogynist
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • متاسفانه لارش ویلکس در یک تصادف رانندگی در گذشت!
 • طالبان مدرن، کابوس زنان افغانستان
 • اسلام و قوانین اسلامی کاملاً در تضاد با انسانیت و ارزش‌های انسانی هست. 
 • خدا را شکر که چادریم. «شهید آزاده نامداری»
 • جامعه اسلامی
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.