ماه: آگوست 2021

  • علی سنگ شده بود 

    علی سنگ شده بود 

    علی را از کودکی و دوران مکتب می‌شناختم. او پسری پرتلاش، زحمت‌کش و با پشت‌کار بود. همیشه در مکتب اول نمره می‌شد. آرزوهای بسیار داشت. یکی از آرزوهایش این بود که یک‌روزی قاری قرآن شود که صدایش در همه‌ی دنیا طنین‌انداز باشد. همیشه در مناسک‌های مذهبی مثل ده عاشورا… مداحی و نوحه‌سرایی می‌کرد. صدای گیرا […]