طالبان مدرن، کابوس زنان افغانستان

طالبان مدرن، کابوس زنان افغانستان


از یک سو دولت‌های غرب و شرق به پروپاگاندای تغییرات و اصلاحات اساسی سیاستهای طالبان می پردازند و هر روز یکی پس از دیگری این گروه تروریستی متحجر را رسمیت می شناسند و دست دوستی و همکاری دراز می‌کنن.
از سوی دیگر، ماه هاست شاهد بمب گذاری ها در مدارس دخترانه، خوابگاه های دانشجویی، قتل ژورنالیست‌ها و هنرمندان و حتی سنگسار وحشیانه خلبان زن افغان هستیم. زنان و دختران از هر سن و صنفی، از ترس اینکه مورد آزار و تعرض قرار بگیرند، عملاً در خانه محبوس شده اند و یا به قیمت جانشان در فرودگاه کابل ناامیدانه در انتظار فرار هستند.
خشونت به زن ستون اصلی کلیه جنبش های اسلامی است که به نصر صریح قرآن استناد می کنند و این شامل هر سه گروه داعش، طالبان و جمهوری اسلامی می‌شود.
زن ستیزی، تجاوز، به اسارت گرفتن، سنگسار، قتل و ایجاد نا امنی در جامعه بطور علنی کارزار رسمی حکومت ها و گروه هایی است که معتقد به اسلام سلفی می باشند.
جهان نباید به زنان و مردم افغانستان پشت کند و خوش باورانه داستان طالبان تحول یافته را باور کند.  نمونه بسیار بارز این حیله از ۴۲ سال قبل تا به حال در ایران با نام
جمهوری اسلامی جولان می دهد!
کماله قبایی، ۱ سپتامبر ۲۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.