زنان در طول تاریخ آماج ظلم و ستم قرار گرفتند، آنها از کوچک ترین حق و حقوق شان برخوردار نبودند و نیستند.

اسلام  قوانین سختگیرانه ای را برای زنان دارد که حاکمان اسلامی مو به مو آنها را بالای زنان اجرا می کند.

از تبعیض، خشونت، ازدواج کودکان ، محبوس شدن زنان در خانه و سلب آزادی های فردی و اجتماعی که بگذریم میرسیم به حجاب اجباری، ابزار شکنجه زنان در جوامع اسلامی!

 

زنان در اسلام جبراً باید حجاب داشته باشد و اسلام این حق را به حاکمانش می‌دهد تا در مورد پوشش زنان تصمیم گیرنده باشد.

طالبان یکی از گروه های خشن، و بشدت افراطی اسلامی است که زنان را به زور وادار به داشتن حجاب می کند. کاری که در تضاد با ارزش های انسانی و سلب آزادی های فردی می باشد.

حجاب ابزار شکنجه زنان است، و حجاب ابزار برده داری حاکمان اسلامی است!

              # نه به حجاب اجباری

              # نه به جریان های سرکوبگر زنان

              # نه به قوانین زن ستیزانه و جنایتکارانه طالبان و بقیه گروه های افراطگراه اسلامی،

                   زنده باد انسانیت!

 

                   ابوذر، اسدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.