۶ دی ماه ۹۶ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۷) ویدا موحد با روسری برافراشته روی چوب، ایستاده بدون حجاب بر روی سکویی، شعله های انقلابی آتشی که از سال ۵۷ هرگز خاموش نشده بود را از نو برافروخته کرد. دستگیری، حبس، آزار و اذیت خیابانی و سیستماتیک نتوانست این حرکت که روز به روز در بین زنان گسترش یافت را بازدارد. جمهوری اسلامی، بالواقع رژیم سرکوبگر زن و حجاب ابزار اصلی برده‌داری زنان و آپارتاید جنسی است. مبارزه با حجاب که سمبل اسلام سیاسی است، شاهرگ حیاتی رژیم را مسدود می‌کند و وحشت انقلاب زنان را در دل حکومت خشونت و توحش و زن ستیز آخوند ها روز به روز بزرگتر میکند. به احترام تمام زنان شجاعی که با پیوستن به این جنبش قدم در راه آزادی میگذراند به حجاب اجباری نه میگوییم.
نابود باد حکومت حجاب و عفاف و گشت ارشاد
گرامی باد روز جهانی نه به حجاب اجباری

کماله قبایی، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.