کنفرانس مطبوعاتی با حضور سازمان دهندگان و سخنرانان تظاهرات در کابل

کنفرانس مطبوعاتی با حضور سازمان دهندگان و سخنرانان تظاهرات در کابل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.