پرونده سازی و صدورحکمی جدید برای سهیل عربی فعال آتئیست از سوی رژیم ضدانسانی اسلامی

پرونده سازی و صدورحکمی جدید برای سهیل عربی فعال آتئیست از سوی رژیم ضدانسانی اسلامی

✔️ پرونده سازی و صدورحکمی جدید برای سهیل عربی فعال آتئیست از سوی رژیم ضدانسانی اسلامی

سهیل عربی، زندانی آتئیست سابق روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه، با دریافت ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ احضار شد.
در این احضاریه که سهیل در صفحه شخصی خود منتشر کرده است از وی خواسته شده که طی مدت ۱۰ روز جهت اجرای حکم در شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ حاضر شود.
او پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به وسیله سامانه های مخابراتی” به ۲ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی، لزوم کسب مجوز از مقام قضایی به منظور خروج از کشور به مدت ۲ سال و ۲ سال حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شده است. این حکم در تاریخ ۲۵ آذر سال گذشته توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز عینا تایید شد.

نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی ضمن محکوم کردن صدور احکام واهی و غیرانسانی برای فعالین آتئیست، تا رهایی از رژیم فاسد اسلامی از فعالین آتئیست حمایت خواهد کرد و صدای آنها را به گوش دنیا خواهد رساند.

#اسلام_دین_توحش

#سهیل_عربی

#آتئیست

#atheist

#ExMuslimScandinavia

تماس با ما:👇
@ExScandinavia


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.