NFT هفته: امام علی‌

NFT هفته: امام علی‌

امام علی از پسر عموها، داماد و صحابی پیامبر اسلام است. او به عنوان چهارمین خلیفه هدایت شده از سال 656 تا زمان ترورش در سال 661 حکومت کرد. او یکی از شخصیت های اصلی شیعه به عنوان اولین امام شیعیان و در اسلام سنی به عنوان چهارمین خلفای «راشدین» (راشدین) است. او فرزند ابوطالب و فاطمه بنت اسد, شوهر فاطمه و پدر حسن و حسین و زینب و ام کلثوم بود.

امام علی طبق حقایق تاریخی هزاران نفر از دشمنان خود را به قتل رسانده و ترور کرده است. در ایران که اسلامگرایان شیعه از نظر سیاسی در قدرت هستند، روزی که امام علی توسط ابن ملجم مجروح شد، کسی که عزیزان خود را توسط امام علی از دست داده بود و روزی که امام علی درگذشت، ایام مقدس و تعطیلات رسمی هستند. اخیراً یک هش تگ به نام #ابنملجم_مچکریم در توییتر و اینستاگرام به ترند تبدیل شده است.

NFT این هفته متعلق به امام اول شیعیان امام علی است که در این هفته در ایران و سایر نقاط منطقه مراسم ترحیم ایشان برگزار میشود.

#ExMuslimScandinavia

#اکس_مسلم_اسکاندیناوی

Link on OpenSea:
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/40323429474986


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.