NFT هفته:امام نقی‌

NFT هفته:امام نقی‌

علی بن محمد الهادی پس از پدرش محمد جواد و پیش از پسرش حسن عسکری، دهمین امام از دوازده امام در شیعه دوازده امامی بود. او نزد صوفیان اهل سنت نیز مورد احترام و احترام است. وی تا 30 سالگی در مدینه به تدریس ادامه داد تا اینکه توسط خلیفه عباسی متوکل به سامرا فراخواند. در آنجا خلیفه و جانشینانش به شدت با وی رفتار کردند تا اینکه به روایت شیعیان در سال 254/868 به دسیسه معتز خلیفه عباسی مسموم شد و در سامرا به خاک سپرده شد. او را معمولاً با القاب هادی (صاحب صراط) و علی النقی یاد می کنند.

در ایران به عنوان کشوری که جنبش بزرگ ضداسلامی در آن جریان دارد، درباره امام نقی جوک های زیادی وجود دارد، زیرا مسلمانان شیعه درباره او کمتر صحبت می کنند. همچنین هشتگی در اینستاگرام فارسی وجود دارد که کمپینی برای یادآوری امام نقی به مسلمانان شیعه راه اندازی می کند.

#ExMuslimScandinavia

#اکس_مسلم_اسکاندیناوی

Link On OpenSea:
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/40323429474986898685579655195374323273644290227630105687507751627309807828993/


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.