NFT Of Week: قرآن مقدس نیست، یکی‌ شو بسوزون.

NFT Of Week: قرآن مقدس نیست، یکی‌ شو بسوزون.

در جریان اعتراضات برای افزایش هزینه های زندگی در ایران، بسیاری از ایرانیان به مساجد و سایر اماکن اسلامی حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. بسیاری از قرآن ها نیز در اعتراضات به آتش کشیده شدند. سوزاندن قرآن و سایر اعمال کفر آمیز در سراسر جهان، از جمله در سوئد و دانمارک، نیز رواج یافته است.
NFT هفته متعلق به یک تصویر شناخته شده از قران در حال سوختن است که سال ها پیش در اینترنت منتشر شده است.

لینک در OpenSea:

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/40323429474986898685579655195374323273644290227630105687507751629508831084545/

ExMuslimScandinavia#

🆔تماس با ما:👇
@ExScandinavia


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.