ان اف آتی هسته: عشق، عشق است.

ان اف آتی هسته: عشق، عشق است.

عشق است عشق نام شاهکاری است که توسط یک اکتیویست اکس مسلم و فعال دگرباشان جنسی ساکن ایران ساخته شده است. تحت دیکتاتوری اسلامی در ایران، اکتیویست ها اکس مسلم و LGBTQI بر اساس قوانین شریعت اسلامی مجازات اعدام دارند. “عشق عشق است” پرتره دو همجنس گرا است که یکدیگر را در آغوش می گیرند در حالی که سیاه پوست توسط سفیدپوست داشته میشود. هنرمند سعی کرده‌ کلیشه مردان سیاه‌پوست را که اندام‌های جنسی بزرگی دارند، و همیشه انتظار دارند که نقش مردانه را در هر نوع رابطه اروتیک یا عاشقانه داشته باشند را بشکند. تمام پولی که از NFT ساخته شده است مستقیماً برای هنرمند در ایران ارسال می شود.

#ExMuslimScandinavia

لینک در OpenSea:

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/40323429474986898685579655195374323273964


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.