ان اف اتی: حجاب بی‌ حقوقی زن است

ان اف اتی: حجاب بی‌ حقوقی زن است

فصل تابستان است و هوا گرم. زنان از کشور‌های اسلام زده البته همچنان مجبور به پوشیدن حجاب هستند. در غرب هزاران زن و کودک به دلیل قوانین اسلامی از شرکت در برنامه‌های تابستانی از جمله شنا در سواحل زیبا اروپا و آمریکا شمالی محروم هستند. دختران کودک از کشور‌های اسلام زده مجبور هستند در هوا گرم تابستان حجاب به سر کنند که مبادا مرد سالاری کثیف اسلامی به خطر نیفتاد.

ان اف اتی هفته، اختصاص دارد به که تصویری اشنا که به وضوح نشان میدهد حجاب نه نوعی از پوشش که ابزار سرکوب، و بی‌ حقوقی زنان است.
Link:
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/40323429474986898685579655195374323273644290227630105687507751633906877595649

#ExMuslimScandinavia


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.