ان اف اتی هفته: عشق، عشق است.

ان اف اتی هفته: عشق، عشق است.

فصل تابستان است و در خیلی‌ از کشور‌های آزاد همجنسگرایان فستیوال پراید را جشن میگیرند. این در حالی‌ است که که کشور‌های اسلام زده همچنان سیستماتیک حقوق انسانی‌ خانواده LGBTQI+ را نقض، آنان را زندانی، شنکجه و اعدام میکنند.ان اف اتی هفته تصویری از ۲ جوان عرب گی است که همدیگر را میبوسند. 

#ExMuslimScandinavia

Link on OpeanSea:

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/40323429474986898685579655195374323273644290227630105687507751635006389223425/


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.