دسته: برنامه هفتگی

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۳ آذر، ۲۴ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۳ آذر، ۲۴ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۳ آذر، ۲۴ نوامبر(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: با حضور: به ما در PayPal کمک مالی کنید:https://www.paypal.me/exscandinavia برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به نسخه کم حجم و پادکست برنامه در تلگرام اینجا، و برای شنیدن این برنامه در اسپاتیفای اینجا کلیک کنید.

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱ آذر، ۲۲ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱ آذر، ۲۲ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱ آذر، ۲۲ نوامبر(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: با حضور: برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به نسخه کم حجم و پادکست برنامه در تلگرام اینجا، و برای شنیدن این برنامه در اسپاتیفای اینجا کلیک کنید.

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۲۶ آبان، ۱۷ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۲۶ آبان، ۱۷ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۲۶ آبان، ۱۷ نوامبر موضوعات: با حضور: به ما در PayPal کمک مالی کنید:https://www.paypal.me/exscandinava برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به نسخه کم حجم و پادکست برنامه در تلگرام اینجا، و برای شنیدن این برنامه در اسپاتیفای اینجا کلیک کنید.

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱۵ نوامبر، ۲۴ آبان

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱۵ نوامبر، ۲۴ آبان

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱۵ نوامبر، ۲۴ آبان(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: با حضور: به ما در PayPal کمک مالی کنید:https://www.paypal.me/exscandinavia?l… برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به نسخه کم حجم و پادکست برنامه در تلگرام اینجا، و برای شنیدن این برنامه در اسپاتیفای اینجا کلیک کنید.

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱۷ آبان، ۸ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱۷ آبان، ۸ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۱۷ آبان، ۸ نوامبر(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: با حضور:عطیه نیک نفسمیلاد رسایی منش به ما در PayPal کمک مالی کنید:https://www.paypal.me/exscandinavia?l… برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به نسخه کم حجم و پادکست برنامه در تلگرام اینجا، و برای شنیدن این برنامه در […]

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی موردخ ۱۲ آبان، ۳ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی موردخ ۱۲ آبان، ۳ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی موردخ ۱۲ آبان، ۳ نوامبر(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: با حضور: به ما در PayPal کمک مالی کنید:https://www.paypal.me/exscandinavia برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به نسخه کم حجم و پادکست برنامه در تلگرام اینجا، و برای شنیدن این برنامه در اسپاتیفای اینجا کلیک کنید.

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی، مورخ ۱۰ آبان، ۱ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی، مورخ ۱۰ آبان، ۱ نوامبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی، مورخ ۱۰ آبان، ۱ نوامبر(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: با حضور: به ما در PayPal کمک مالی کنید:https://www.paypal.me/exscandinavia برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به نسخه کم حجم و پادکست برنامه در تلگرام اینجا، و برای شنیدن این برنامه در اسپاتیفای اینجا کلیک کنید.

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۵ آبان، ۲۷ اکتبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۵ آبان، ۲۷ اکتبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۵ آبان، ۲۷ اکتبر(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: نگاهی به فعالیت های اخیر مینا احدی حمله اسلامیست ها به شاهچراغ شیراز با حضور: عطیه نیک نفس میلاد رسایی منش به ما در PayPal کمک مالی کنید:https://www.paypal.me/exscandinavia برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به […]

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۳ آبان، ۲۵ اکتبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۳ آبان، ۲۵ اکتبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۳ آبان، ۲۵ اکتبر(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: سلمان رشدی پس از حمله اخیر دچار اسیب دیدگی مادام العمر شده است تعرض نیرو های امنیتی به دختران دبیرستان صدرا با حضور: عطیه نیک نفس میلاد رسایی منش به ما در PayPal کمک مالی کنید:https://www.paypal.me/exscandinavia?l برای دیدن این برنامه […]

 • برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۲۸ مهر، ۲۰ اکتبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۲۸ مهر، ۲۰ اکتبر

  برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مورخ ۲۸ مهر، ۲۰ اکتبر (پادکست یا نسخه شنیداری) موضوعات: – همکاری مسئولین بعضی مدارس در سرکوب کودکان معترض – مقابله علی خامنه ای با دانشگاه با حضور: – عطیه نیک نفس – میلاد رسایی منش به ما در پی پل کمک مالی کنید: https://www.paypal.me/exscandinavia?l… #اکس_مسلم_اسکاندیناوی #ExMuslimScandinavia برای دیدن […]