اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
Friday, 7 August , 2020 | سمینارها
  ‎روز جمعه اول فوريه، طبق قرار قبلي با شركت كنندگان در اكسيون يكديگر را در مركز شهر استكهلم ملاقت كردیم. سپس اكسيون آغاز شد. در اين اكسيون كه علیه روز جهاني حجاب توسط نهاد اكس مسل تدارك ديده شده بود، ...
در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
Friday, 7 August , 2020 | سمینارها, گزارشها
كنفرانس انتقادي به اسلام به واقعه سياسي مهمي در آلمان تبديل شد روز شنبه ۳۱ ماه مه، بيش از دويست نفر در سالني در دانشگاه كلن آلمان به سخنان شخصيت ها و فعاليني گوش فردادند، و براي آنها ابراز احساست كردند ...
 
 

© 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.