اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
Wednesday, 12 December , 2018 | سمینارها, گزارشها
كنفرانس انتقادي به اسلام به واقعه سياسي مهمي در آلمان تبديل شد روز شنبه ۳۱ ماه مه، بيش از دويست نفر در سالني در دانشگاه كلن آلمان به سخنان شخصيت ها و فعاليني گوش فردادند، و براي آنها ابراز احساست كردند ...
سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
Wednesday, 12 December , 2018 | سمینارها
كودكان و نوجوانان در سلولهاي مرگ .............................................................................................. دعوت به کنفرانس عليه حجاب کودکان در شهر دوسلدرف آلمان آگاهگري بجاي پرده پوشي ممنوعيت حجاب کودکان ....................................................................... کنفرانس دفاع از آزادی بیان روز شنبه ۲۲ ماه نوامبر به دعوت سازمان ...
 
 

© 2008 - 2018 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.