اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
آیا پیروزی بایدن اسلام گرایی شیعه را تقویت خواهد کرد؟
Thursday, 21 January , 2021 | اخبار, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=UpYf2Meef6Q
نقد و برسی نظریات جدید عبد الکریم سروش تحت عنوان دین و قدرت
Thursday, 21 January , 2021 | اخبار, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=-5CKWZitc_Y
چرا رژیم اسلامی برای زینب سلیمانی پروپاگاندا می‌کند؟
Thursday, 21 January , 2021 | اخبار, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=UbaeLer5AD4
گلوبالیسم، و توتالیتاریسم اسلامی
Thursday, 21 January , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=FxgpiWCzqcg
آتئیسم و کریسمس
Thursday, 21 January , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=i0OGr0X3tHs
اهمیت روز جهانی نه به حجاب اجباری چیست؟
Thursday, 21 January , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=C4VvSDJe21A
اخلاقیات آتئیستی چیست؟
Thursday, 21 January , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=SNN0XdyXE2M
چرا رژیم‌های اسلامی از فعالین آتئیست هراس دارند؟
Thursday, 21 January , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=yhKLhwfphms&pbjreload=101
تاثیر آتئیسم بر شعر معاصر فارسی چیست؟
Thursday, 21 January , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=wHr7IVWfilY
رابطه جمهوری اسلامی با تروریسم اسلامی چیست؟
Thursday, 21 January , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=Brc__bnO06M
 
1 2 3 10
 

© 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.