اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
رابطه نهاد پادشاهی با نهادهای مذهبی چیست؟
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=IDZWYG9sZcY
ضررهای روزه گرفتن برای ورزشکاران چیست؟
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=gcNU52RCpAE
We Support the Hijab Ban Law for Children in France
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=PFOh8q_yLMc
نگاهی به جنبش پانکیسم
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=8SpDfUal-Os
آیا مردان اگر کنار دریا تحریک نشوند بیمار هستند؟
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=HaVrakrKD18
هنر کفرآمیز
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=ivhzQucMlMs
چرا دفاع از حق کفر گویی مهم است؟
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=kE8hS-tNX98
ویدئوی فعالین خردگرا و آتئیست بمناسبت روز جهانی آتئیست!
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=ZunNIIXjmRI
Athiest Day 2021روز جهانی آتئیست ۲۰۲۱
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=Td30r_Xasc0
جنبش خداناباوران ایران چه مختصاتی دارد؟
Tuesday, 20 April , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=PZDzB_L4pe8
 
1 2 3 13
 

© 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.