اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
شعر از رضا سرلک
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها, مقالات
[video width="640" height="360" mp4="http://persian.exmuslim.net/wp-content/uploads/2020/05/eba20131-1017-4838-99b8-e9be8bda8a75.mp4"][/video]
مذهب، انتخابی شخصی‌ یا پدیده‌ای اجتماعی
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=eqX6mm5pqkw&t=1s
برنی سندرس، سوسیال دمکراسی، و اسلام سیاسی
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=TH2_cAo3BbQ
خشونت علیه زنان در دوران کرونا
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=mN1xbP_LsGU&t=1s
مقتدی صدر و ازدواج همجنسگرایان
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=l2G6yqYodz0&t=636s
قیام آبان 98
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=Wu9C-aa1sEU&t=541s
نه به حجاب اجباری
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=-_c4hcgHvvA
نگاهی به 16 آذر، گمپین نه به آپارتاید
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
دستگیری حمید نوری در سوئد
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=6XgeRqdIEAs&t=720s
تبلیغات چند همسری در جمهوری اسلامی
Friday, 7 August , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=rhpqZz-P-RE&t=898s
 
1 2 3 7
 

© 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.