اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
انقلاب برق آسا چیست؟
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=L46CR-5XkUI
سؤ استفاده جنبش اسلام سیاسی از کودکان
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=YGthzVhigec
آیا برای مبارزه با مذهب، انقلاب امری اجتناب ناپذیر است؟
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=WzfDYkg6pGM
تبعیض جنسیتی، مسئله ای الهی یا سیاسی؟
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=dTtUdsEP2Ug
آیا حجاب در اسلام اجباری است؟
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=gYxvowLEdfE
نگاهی به تاریخ حجاب
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.facebook.com/ExScandinavia/videos/2825213494248023/
آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=tfENcKVD6Dk
ارتباط بین احکام اسلام و آزار مخالفین چیست؟
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.facebook.com/ExScandinavia/videos/783454532230896
رابطه اسرائیل با جنبش اسلام سیاسی چیست؟
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.facebook.com/ExScandinavia/videos/342615343629227
نگاهی به فعالیت‌های اخیر مینا احدی
Wednesday, 28 October , 2020 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=1ftREToJI4Y
 
1 2 3 8
 

© 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.