اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
کشتار ۶۸ ، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=AMwQP7htq1U&feature=youtu.be
حیوان آزاری در ماه محرم,جان باختن سحر خدا یاری,کمپین من بدون الله عالی‌ هستم
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=qS3IjXQiKcM&feature=youtu.be
نسترن گودرزی – من بدون الله عالی هستم ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=j_exzZ4vgt4&feature=youtu.be
کپین سهیل عربی‌، اعتراض به حضور جواد ظریف در سوئد، اخراج چند امام ۸ سپتامبر ۲۰۱۹
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=_zJ7V65yXso&feature=youtu.be
عاشورا، آمینه کاکاباوه و فرزندان جمهوری اسلامی ۸ سپتامبر
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=15IzX2GHE-8&feature=youtu.be
روشن فکری دینی، قسمت چهارم ۱۶ اوت ۲۰۱۹
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=RovHQsFcLgI&feature=youtu.be
روشن فکری دینی – قسمت سوم ۲ اوت ۲۰۱۹
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=UuXdH2Px2mM&feature=youtu.be
روشنفکری دینی (قسمت دوم) ۲۷ جولای ۲۰۱۹
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=NYKlEa5Sbsc&feature=youtu.be
جمهوری بی‌خدایان: گفتگوی زنده با مینا احدی ۲۱ جولای ۲۰۱۹
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=P5wA35LQD-k&feature=youtu.be
فراخوان برای نجات سهیل عربی ۱۹ جولای ۲۰۱۹
Wednesday, 16 October , 2019 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=afI5diYgE2c&feature=youtu.be
 
1 2 3 6
 

© 2008 - 2019 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.