اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
قیام آبان 98
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=Wu9C-aa1sEU&t=541s
نه به حجاب اجباری
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=-_c4hcgHvvA
نگاهی به 16 آذر، گمپین نه به آپارتاید
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
دستگیری حمید نوری در سوئد
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=6XgeRqdIEAs&t=720s
تبلیغات چند همسری در جمهوری اسلامی
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=rhpqZz-P-RE&t=898s
چند خبر 24.10.2019
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=5JGSLhcMmRI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2aCRcGXW7icvLsGLjgzwZh0P-D6x1y03fMCWE80u0s0kY4hCBBmiaaOdM
کشتار ۶۸ ، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=AMwQP7htq1U&feature=youtu.be
حیوان آزاری در ماه محرم,جان باختن سحر خدا یاری,کمپین من بدون الله عالی‌ هستم
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=qS3IjXQiKcM&feature=youtu.be
نسترن گودرزی – من بدون الله عالی هستم ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=j_exzZ4vgt4&feature=youtu.be
کپین سهیل عربی‌، اعتراض به حضور جواد ظریف در سوئد، اخراج چند امام ۸ سپتامبر ۲۰۱۹
Tuesday, 25 February , 2020 | فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=_zJ7V65yXso&feature=youtu.be
 
1 2 3 7
 

© 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.