بكارت، پرده حقارت و بندگى

 

 

 

 

 

 

 

با غير قانونى شدن عمل بكارت در كشور سوئد، سوال بزرگ یا بهتر است بگویم دروغ بزرگ بار ديگر روی ميز بسيارى از كشورهاى اروپايى قرار گرفت

خارج از اينكه اين نوع عمل  های جراحى چه خطرات جسمى و جانى براى زنان دارند، خود موضوعيت داشتن اين امر در قرن بيست و يكم، نشان دهنده عقب ماندگى دولتها در مورد مسىًله زنان است.
قوانين دولتى همواره از تحولات اجتماعى ده ها و بلكه صد ها سال عقب هستند. مسئله بكارت زن به عنوان يك جنس دوم هست. جنسى كه بدون آن ارزشى ندارد.
علی رغم دیرکرد بارز دولت سوئد برای تصویب این قانون، با این حال حرکتی در راستای درست است.
کماله قبایی، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱

 
 اخبار:
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • Against World Hijab Day: Hijab is Sexist and Misogynist
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • خدا را شکر که چادریم. «شهید آزاده نامداری»
 • جامعه اسلامی
 • آزادی دین واعتقاد
 • “نواندیشی اسلامی” از چاه اسلام به چاه عرفان!
 • بكارت، پرده حقارت و بندگى
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.