اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
آیا میلیتاریسم راه حل مقابله با جنبش اسلامی سیاسی است؟
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=dJF67MDJiqY
ماه رمضان و کشتار همجنسگرایان
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=yw3wfwq9lEI
روزه داری کودک-آزادی مذهب یا کودک آزاری؟
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=7acGSOn7ifA&t=319s
گزارش زنده از اعتراض مقابل مسجد آبی در هامبورگ، آلمان
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=prmhpg8vRm4&t=1417s
اهمیت کمپین «On Ramadan, We Don’t Give A #Ramadamn​» چیست؟
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=IYqxqyy_FoA
اهمیت روز جهانی کارگر برای خداناباوران چیست؟
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=iKxUG6_Dz9g
اهمیت مقابله با ماه رمضان چیست؟
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=yEMdHOrohok
ورود‌ ماه رمضان به تقویم تحصیلی مدارس در سوئد
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=sI6Jq7mnw8U
رابطه نهاد پادشاهی با نهادهای مذهبی چیست؟
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=IDZWYG9sZcY
ضررهای روزه گرفتن برای ورزشکاران چیست؟
Tuesday, 18 May , 2021 | اطلاعیه ها, فعالیتها
https://www.youtube.com/watch?v=gcNU52RCpAE
 
1 2 3 14
 

© 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.