ماه: فوریه 2020

  • داعش ـ جمهوری اسلامی

    داعش ـ جمهوری اسلامی

    هر دو قانون اساسی شان قرآن است داعش سنت پیامبر اسلام و آنچه او کرده و ما گاهی در کتابهایشان آنرا میخوانیم را به ما نشان میدهد !! از مسلمانان میپرسم , سنگسار ,صیغه کردن ,از کوه پرت کردن ,جزیه و خراج گرفتن,قطع دست و کور کردن چشم سنت کیست , جنگیدن و کشتن مردم […]