بیانیه نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی در خصوص ترور سلمان رشدی


✔️بیانیه نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی در خصوص ترور سلمان رشدی

نقدمذهب و آزادی بی قید و شرط بیان از حقوق اولیه و بدیهی هر انسان است که برمبنای قوانین ضدانسانی ادیان هرگز نه تنها به رسمیت شناخته نشده بلکه با سبعیت کامل با انسانهایی که عقاید متفاوت خود را بیان میکنند و قوانین متوحش، زن ستیزانه، ضدکودکان و. . . را نقد میکنند برخورد میکنند.
البته قبل از هر چیز باید تاکید کرد که نقد مذهب اساس و محور آزادی بیان، عقیده و دیگر آزادیهای مدنی است.
سردمداران دینی در ازای به اصطلاح “جریحه دار شدن احساساتشان” که نتیجه نقدمذهب است، زبان و سر منتقدین را جدا میکنند.
با دستاویز “توهین به مقدسات” براحتی امنیت و جان انسانها را میگیرند.
باید توجه داشت که احترام به انسانها با احترام به عقایدشان متفاوت است. عقاید تروریستی و جنایتکارانه احترامی برنمیتابد. اعتقاد به جنایاتی نظیر شلاق و سنگسار، اعتقاد به قصاص و قطع اعضای بدن، اعتقاد به واجب القتل بودن از دین برگشتگان و اعدام همجنسگرایان، اعتقاد به فرودستی زن و تجاوز به دختر بچه ها تحت عنوان ازدواج شرعی و نظایر آن نه تنها قابل احترام نیست بلکه باید عمیق و پیگیر به نقد کشیده شوند.نباید از یاد برد این قوانین نص صریح قرآن، احکام و شریعت اسلامی ست که بر روی جامعه تیغ کشیده است.درواقع بخاطر احترام به انسان و انسانیت است که وظیفه داریم عقاید خرافی و ضد انسانی را به نقد بکشیم. این احترام به افراد و احترام به انسان و انسانیت است که ما را ملزم میکند عقاید مذهبی را نقد و افشا کنیم.

و اماحمله وحشیانه به #سلمان_رشدی نمونه دیگری از درنده خویی اوباش اسلامی ست که با حمایت و مماشات دول غربی تروریسم اسلامی را هرچه بیشتر گسترش میدهند و حق زندگی را از مردم سلب میکنند.
ما در نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی ضمن حمایت از آزادی بدون قید و شرط بیان انسانها مثل همیشه در کنار تمامی منتقدان مذهب می ایستیم،مبارزه می کنیم و با صدایی رسا میگوییم:

#STANDBYSALMANRUSHDIE

نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *