اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
نگاهی به ادیان (قسمت سوم )
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
"خدا و پرستش" از نظر پژوهشگران علوم انسانى ، نخستين نشانه هاى موجود از دين گرايش به پرستش طبيعت است . نمونه هايى از اين گرايش هم اكنون در مناطق دور افتاده جهان ، ميان انسانهاى ابتدايى مشاهده مى شود. در ...
نگاهی به ادیان (قسمت دوم )
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
پدیده ای بنام دین با پيشرفت دانش ، معلوم شده است كه درباره هيچ يك از پديده هاى جهان نمى توان تعريف كاملى ارائه داد. در گذشته تصور مى شد ارائه تعريف جامع و مانع امكان دارد، اما اكنون روشن شده ...
نگاهی به ادیان (قسمت اول )
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
  دین چیست؟ یکی از موضوعات بسیار جالب و عجیب از نظر جامعه شناسان و روانشناسان ،پدیده ای است بنام دین که اجتماعات انسانهارا دربر گرفته است ودر قرن نوذدهم و بیستم این پدیده مورد پژوهش وبررسی علمی قرار گرفته و گسترش ...
پیامبر چیست؟
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
یکی از اندیشمندان میگوید «پیامبران اشخاصی هستند که از طرف خدا دروغ میگویند.» پیامبر اصولا یک پدیده سامی و یهودی است، در هیچ کجای جهان کسی پیدا نمیشد که بگوید یک پیامبر است. پدیده وحی گرفتن یک قضیه مربوط به فرهنگ ...
آیات زن ستیزی قرآن
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
اسلامگرایان همواره در طول تاریخ توسط انسانگرایان و خردگرایان محکوم به زن ستیزی و زیر پا گذاشتن حقوق مسلم زنان شده اند. در این برگ نشان داده خواهد شد که در بسیاری از موارد این زن ستیزی اسلامگرایان برخاسته از ...
آیه های بی عدالتی و فساد در قرآن
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
النساء آیه 88 صفحه 93   چیست شما را که درباره منافقان دو گروه شده اید، و حال آنکه خدا آنان را به سبب کردارشان مرودو ساخته است؟ آیا میخواهید کسی را که گمراه ساخته هدایت کنید؟ و تو راهی پیش پای ...
خدا
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
یکی از مهم ترین موضوعات تاریخ بشری ، موضوع خدا می باشد. اما واقعا خدا چیست و تصور خدا چگونه در بین انسان ها ، ایجاد شد؟ انسان خودش را در برابر محیط پیرامونش ضعیف می دید. انسان به طور طبیعی و غریزی ...
جمهوریت تاریک
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
حکومت ایران، در طی چهل سال حاکمیت سراسر فساد، اغتشاش گری و فتنه انگیزی خویش، مرتکب بزرگترین جنایت علیه بشریت و مردم خودش شده است. به صورتی که با وعده های فریبکارانه و به تبعیت از قوانین و چارچوب های ...
زن ستیزی در جوامع اسلامی بخش دوم
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
حکومت ایران بر اساس دین اسلام پایه های خود را بنا نهاده است و مغرضانه قصد دارد با فشار هر چه بیشتر بر جامعه ی ایران به ویژه زنان، قدرت خود را از طریق این اهرم روز به روز افزایش ...
زن ستیزی در جوامع اسلامی
Tuesday, 25 February , 2020 | مقالات
عوام فریبی مذهبی درست همان چیزی است که کشورهای حکومت کننده بر اساس اصول اسلامی بر آن حکمرانی می کنند و دولت خویش را به این صورت زنده نگه می دارند. قدرت تفکر و تدبر را از عامه مردم می ...
 
1 2 3 4 5 10
 

© 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.