اخبار:
 
 سمینارها:
 فعالیتها:
 
 
 
 
پیامبر چیست؟
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
یکی از اندیشمندان میگوید «پیامبران اشخاصی هستند که از طرف خدا دروغ میگویند.» پیامبر اصولا یک پدیده سامی و یهودی است، در هیچ کجای جهان کسی پیدا نمیشد که بگوید یک پیامبر است. پدیده وحی گرفتن یک قضیه مربوط به فرهنگ ...
آیات زن ستیزی قرآن
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
اسلامگرایان همواره در طول تاریخ توسط انسانگرایان و خردگرایان محکوم به زن ستیزی و زیر پا گذاشتن حقوق مسلم زنان شده اند. در این برگ نشان داده خواهد شد که در بسیاری از موارد این زن ستیزی اسلامگرایان برخاسته از ...
آیه های بی عدالتی و فساد در قرآن
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
النساء آیه 88 صفحه 93   چیست شما را که درباره منافقان دو گروه شده اید، و حال آنکه خدا آنان را به سبب کردارشان مرودو ساخته است؟ آیا میخواهید کسی را که گمراه ساخته هدایت کنید؟ و تو راهی پیش پای ...
خدا
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
یکی از مهم ترین موضوعات تاریخ بشری ، موضوع خدا می باشد. اما واقعا خدا چیست و تصور خدا چگونه در بین انسان ها ، ایجاد شد؟ انسان خودش را در برابر محیط پیرامونش ضعیف می دید. انسان به طور طبیعی و غریزی ...
جمهوریت تاریک
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
حکومت ایران، در طی چهل سال حاکمیت سراسر فساد، اغتشاش گری و فتنه انگیزی خویش، مرتکب بزرگترین جنایت علیه بشریت و مردم خودش شده است. به صورتی که با وعده های فریبکارانه و به تبعیت از قوانین و چارچوب های ...
زن ستیزی در جوامع اسلامی بخش دوم
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
حکومت ایران بر اساس دین اسلام پایه های خود را بنا نهاده است و مغرضانه قصد دارد با فشار هر چه بیشتر بر جامعه ی ایران به ویژه زنان، قدرت خود را از طریق این اهرم روز به روز افزایش ...
زن ستیزی در جوامع اسلامی
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
عوام فریبی مذهبی درست همان چیزی است که کشورهای حکومت کننده بر اساس اصول اسلامی بر آن حکمرانی می کنند و دولت خویش را به این صورت زنده نگه می دارند. قدرت تفکر و تدبر را از عامه مردم می ...
شادی یک حق اجتناب ناپذیر است!
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
باز هم در روزهای اخیر موضوع حجاب و مساله آزادی زنان در ایران به بحث روز تبدیل شده است. مواردی مثل از سر برداشتن حجاب در خیابان یا گشت ارشاد و فراخوانی تعداد زیادی از صاحبان اتومبیل ها به مقر ...
نه به حجاب!
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
برای افرادی که در ایران زندگی نمی‌کنند عجیب است که چگونه حکومت ایران موفق شده قانون حجاب اجباری را با این گستردگی به اجرا درآورد و اکثریت زنان علیرغم مخالت با این قانون، عملا جرات نمی‌کنند این قانون را در ...
نه به حجاب اجباری!
Wednesday, 24 July , 2019 | مقالات
یکی از قوانینی که در روزهای اول انقلاب اسلامی زمزمه آن ایجاد و بوسیله تندروهای مذهبی آن زمان به شدت پیگیری شد قانون حجاب بود. مخالفتهای گسترده زنان و مردان آزادی خواه نیز به سرانجامی نرسید و جمهوری اسلامی که ...
 
1 2 3 8
 

© 2008 - 2019 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.