ماه: می 2019

  • شادی یک حق اجتناب ناپذیر است!

    شادی یک حق اجتناب ناپذیر است!

    باز هم در روزهای اخیر موضوع حجاب و مساله آزادی زنان در ایران به بحث روز تبدیل شده است. مواردی مثل از سر برداشتن حجاب در خیابان یا گشت ارشاد و فراخوانی تعداد زیادی از صاحبان اتومبیل ها به مقر گشت ارشاد به بهانه کشف حجاب در داخل وسایل نقلیه شخصی نمونه هایی ازین موضوع […]

  • نه به حجاب!

    نه به حجاب!

    برای افرادی که در ایران زندگی نمی‌کنند عجیب است که چگونه حکومت ایران موفق شده قانون حجاب اجباری را با این گستردگی به اجرا درآورد و اکثریت زنان علیرغم مخالت با این قانون، عملا جرات نمی‌کنند این قانون را در فضاهای عمومی به صورت صریح نقض کنند. به تعبیر دیگر اگرچه در خیابانها و فضاهای […]